Näyttelyt Hamina 1.6 – 31.8.2019

Näyttelyt 1.6 – 31.8.2019
– Lauri Törni 100v
– Suomalainen Waffen SS pataljoona 1941-1943

Osoite: Perinnekeskus Wanha Veteraani, Kadettikoulunkatu 7, Hamina

https://www.rvpk.fi/nayttelyt/9-nayttelyt/66-hamina-tattoo-erikoisnayttely

Suomen Asehistoriallisen Seuran keväthuutokauppa 26.5.2019 kello 10

Suomen Asehistoriallisen Seuran keväthuutokauppa järjestetään sunnuntaina 26.5.2019 kello 10.00 alkaen Iisalmessa. Huutokauppa järjestetään hotelli Golden Domessa, osoite Kirkkopuistonkatu 28, 74100 Iisalmi. Huutokaupan näytöt järjestetään perjantaina 24.5. kello 14-19 ja lauantaina 10-19, osoite Pienijärventie 25, Iisalmi.

Huutokauppaluettelo I_2019 Iisalmi

Tervetuloa

Valiokunnan lausunto PuVL192018 vp HE 179/2018 vp

Valiokunnan lausuntoPuVL192018 vp HE 179/2018 vp

 

Puolustusvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta. Lue lausunto tästä.
Yhteenveto
Valiokunta pitää asedirektiiviesitystä kannatettavana. Puolustusvaliokunnan toimialan näkökulmasta esityksessä keskeistä on niin sanottu reserviläispoikkeus eli aktiivisen reserviläisen mahdollisuus saada lupa A-luokan ampuma-aseeseen reservin ampumaharjoittelun perusteella. Valiokunta korostaa, että hallituksen esityksessä ei ehdoteta A-luokan ampuma-aseiden massaluvittamista reserviläisille, vaan luvan saajien joukkoa on rajattu vaatimuksella sijoituskelpoisuudesta, harjoittelun aktiivisuudesta ja kestosta sekä Puolustusvoimien puoltavasta lausunnosta. Puolustusvoimat rajaisi siis lausunnollaan 900 000 reserviläisen joukosta ne henkilöt, joiden ampumataidon ylläpitäminen on tarpeellista kansallisen puolustuksen tarkoituksessa. Esityksessä ehdotetulla lausuntomenettelyllä täytettäisiin asedirektiivin velvoite myöntää lupia yksittäistapauksessa ja poikkeuksellisesti.
Valiokunta toteaa, että reservin ampumataitojen ylläpito on Suomessa pitkälti omaehtoisen ampumaharjoittelun varassa sekä sijoitettujen että sijoittamattomien reserviläisten osalta, ja erilainen ampumatoiminta ja -harjoittelu on laajamittaista Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä sekä eri maanpuolustusjärjestöissä. Valiokunta korostaa, että vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa ei ole kyse mistään tavanomaisesta yhteiskunnallisesta vapaaehtoistoiminnasta, vaan lakiin perustuvasta toiminnasta (556/2007). Valiokunta pitää hyvänä, että esitys mahdollistaa osaltaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen kehittämisen nousujohteisemmaksi ja reserviläisten aktiivisen ampumaharjoittelun jatkamisen. Valiokunta pitää jatkotyössä tärkeänä, että lain soveltamista koskevat asetukset ja muu normitus takaavat reserviläisammunnan jatkamisen vähintään nykyisessä laajuudessa.
Puolustusvaliokunta esittää hallintovaliokunnalle, että kokonaisarvio uuden lain toimivuudesta tehtäisiin 2 vuoden kuluessa ampuma-aselain muutoksen voimaantulosta.

Maanpuolustuspäivä ja sotilastarvikemyynti 25.8.2019 Lahdessa

Maanpuolustuspäivä ja sotilastarvikemyynti 25.8.2019 kello 10-16 teemalla ”HENNALA HERÄÄ” Lahdessa.

Lue lisää