Asetietojärjestelmän sähköisen asioinnin käyttöönotto siirtyy

Sisäministeriö 8.11.2019 12.00
TIEDOTE 93/2019

Ampuma-aselain mukaisen sähköisen asioinnin käyttöönotto siirtyy. Tämä johtuu poliisin asetietojärjestelmän valmistumisen viivästymisestä. Sisäministeriö asetti 4. marraskuuta säädöshankkeen lain muuttamiseksi sähköisen asioinnin voimaantulon osalta. Lakiesitys lähti samalla lausunnolle.

Lakiesityksessä muutetaan 15.7.2019 voimaan tulleen ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä, ampuma-aselakia ja ampumaratalakia. Esityksessä kumotaan lisäksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta vuonna 2018 annettu laki.

Voimaantulosäännösten muuttamisen ja kumoamisen taustalla on poliisin uuden asetietojärjestelmän käyttöönoton viivästyminen. Järjestelmän piti olla käytössä 1.3.2020. Uuden asetietojärjestelmän arvioitu valmistumisaika on tällä hetkellä 1.3.2024. Tässä yhteydessä sähköinen asiointi on tarkoitus ottaa käyttöön.

Nyt tehtävällä muutoksella ei muuteta ampuma-aselain tai ampumaratalain sisältöjä, vaan kyseessä on tekninen muutos, joka koskee sähköisen asioinnin voimaantuloajankohdan muuttamista. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2020.

Hankkeen toimikausi on 4.11.–4.12.2019.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen, p. 0295 488 559, katriina.laitinen@intermin.fi (lakihanke)
tietohallintopäällikkö Janne Suuriniemi, p. 0295 481 706, janne.suuriniemi@poliisi.fi (asetietojärjestelmä)