Poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupat vuonna 2020 – 20.4. huutokauppa peruttu

20.01.2020 Poliisihallitus
 
Asehuutokauppa 20.4.2020 perutaan
Poliisihallituksen asehallinto on koronaviruksen vuoksi päättänyt peruuttaa asehuutokaupan, joka oli tarkoitus järjestää Riihimäellä maanantaina 20.4.2020.
 
Asehuutokaupat perustuvat ampuma-aselain säännöksiin ja niiden toimittaminen on poliisin lakisääteinen tehtävä. Asehallinnon aiemman päätöksen mukaisesti seuraava asehuutokauppa olisi järjestetty 20.4.2020. Asehallinnon arvioinnin mukaan asehuutokaupan järjestäminen tässä vaiheessa muodostaisi riskin sekä asiakkaille että viraston toiminnalle, joten se perutaan kokonaan.
 
Asehallinto seuraa tilannetta ja antaa toukokuussa tiedotteen 8.6.2020 päivälle suunnitellun asehuutokaupan järjestämisestä.
Lisätietoja:     suunnittelija Susanna Kouvalainen puh. 0295 481 958 sähköposti susanna.kouvalainen@poliisi.fi
 
Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden ampuma-aseiden ja aseen osien huutokaupan omistajien lukuun osoitteessa

Konepajankatu 2, Riihimäki (käynti sisäpihan puolelta)

maanantaina 17.2.2020
maanantaina 20.4.2020 Perutaan
maanantaina 8.6.2020 ilmoitetaan toukokuussa järjestetäänkö.
maanantaina 24.8.2020
maanantaina 5.10.2020
maanantaina 7.12.2020

Ilmoittautuminen ja myytävien esineiden näyttö klo 9.00 – 10.00.
Huutokauppa alkaa klo 10.15.

Asehallinnon huutokauppaehdot 2020

Sisäänpääsy ja ilmoittautuminen

Huutokauppaan voivat osallistua henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja hankkimaan ampuma-aseen tai aseen osan. Huutokauppa-alueelle on pääsy sallittu vain niille henkilöille, joilla on mukanaan virallinen henkilöllisyyttä osoittava asiakirja eli voimassa oleva passi tai henkilökortti ja hankkimiseen oikeutta lupa (ajokortti ei riitä). Asekeräilijän tulee esittää virallisen henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan ja hankkimiseen oikeuttavan luvan lisäksi keräilijähyväksyntä. Ase-elinkeinonharjoittajan edustajan tulee esittää virallisen henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan lisäksi aseenkäsittelylupa ja asealan elinkeinolupa.

Poliisi tarkistaa edellä mainitut asiakirjat sisäpihan portilla ennen alueelle pääsyä. Tämän jälkeen ilmoittaudutaan huutokauppaan ilmoittautumispisteellä. Ilmoittautumisen yhteydessä esitetään henkilötiedot ja hankkimiseen oikeuttavat asiakirjat uudelleen; tiedot asiakirjoista merkitään ostajaluetteloon sekä luovutetaan ostajanumeroa osoittava kyltti. Ilmoittautumisen jälkeen on mahdollisuus tutustua huutokaupattaviin esineisiin.

Aseen hankkimiseen oikeuttavan luvan haltijalla on tarvittaessa mahdollisuus tuoda mukanaan yksi asiantuntija. Asiantuntijan ominaisuudessa paikalla olevan henkilön henkilöllisyys tarkistetaan edellä mainitulla tavalla ja hänen tulee ilmoittautua huutokauppaan. Henkilöllisyyden osoittaminen ja ilmoittautumisvelvollisuus koskevat myös median edustajia.

Huutokauppamenettely

Huutokappaehdot ovat tämän ilmoituksen liitteenä. Huutokauppaehdot sekä aseluettelot huutokaupattavista esineistä julkaistaan tiedotteena ennen huutokauppaa poliisin internet -sivuilla www.poliisi.fi. Muutokset luetteloissa ovat mahdollisia. Luetteloita ei ole jaossa huutokauppatilaisuudessa.

Huutokaupattavan esineen lähtöhinta on 50 euroa. Aseluettelossa 1 olevasta esineestä tehdään tarjous suullisesti selkeällä äänellä ja samalla nostetaan ylös ilmoittautumisen yhteydessä saatu numerokyltti. Aseluettelon 2 esineestä vähintään yhden ostajan tulee tehdä sitova 50 euron tarjous, jotta kyseinen esine otetaan huudettavaksi. Sitova tarjous tulee tehdä näytön aikana ennen huutokaupan alkamista. Ne aseluettelon 2 esineet, joista on tehty etukäteistarjous, huutokaupataan samalla menettelytavalla kuin aseluettelon 1 esineet.

Huutokaupassa myymättä jääneet esineet siirtyvät lunastuksetta valtion omistukseen.

Huutokauppahinnan maksaminen ja esineiden luovutus

Huudetut esineet on maksettava ja vietävä pois huutokauppapäivänä. Huutokaupassa voi maksaa vain yleisimpiä maksukortteja käyttäen (ei käteisellä). Huutokaupan sulkeuduttua ei esineitä enää luovuteta.

Ampuma-aseet myydään ja luovutetaan vain luvanhaltijalle, ei valtakirjalla asiamiehelle. Yksityishenkilöille tai asekeräilijöille myytävät esineet luovutetaan ainoastaan voimassaolevaa hankkimiseen oikeuttavaa lupaa vastaan. Alkuperäinen lupa on oltava mukana. Poikkeuksena on aseen osan ostaminen. Tällöin henkilöllä on oltava mukana hallussapitolupa/aselupa siitä aseesta, johon ostettava aseen osa liitetään.

Lisätietoja:

suunnittelija Susanna Kouvalainen, puh. 0295 481 958
sähköposti susanna.kouvalainen@poliisi.fi

Poliisin aselupamaksuihin ei muutoksia 2020

Aseluvat 90 € ja seuraavat 42 €. Aseen osat 28 €. Keräilijä 240 € ja muutos 125 €. Säilytystilojen tarkastus 92 €.

https://www.poliisi.fi/luvat/palveluhinnasto_ja_maksaminen/palveluhinnasto_2020

https://www.poliisi.fi/luvat/palveluhinnasto_ja_maksaminen/palveluhinnasto_2019

SAHS keväthuutokauppa sunnuntaina 24.5.2020 siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

SAHS keväthuutokauppa siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Asehuutokauppa Riihimäellä 17.2.2020

Asehuutokauppa Riihimäellä 17.2.2020

Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden ampuma-aseiden ja aseen osien huutokaupan omistajien lukuun maanantaina 17.2.2020 osoitteessa Konepajankatu 2, 11710 Riihimäki (käynti sisäpihan puolelta).

Ilmoittautuminen ja myytävien esineiden näyttö klo 9.00 – 10.00. Huutokauppa alkaa klo 10.15.

https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/huutokaupat/1/0/asehuutokauppa_riihimaella_17_2_2020_87087

Asehuutokauppa Riihimäellä 17.2.2020

Asehuutokauppa Riihimäellä 17.2.2020

17.01.2020Poliisihallitus

Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden ampuma-aseiden ja aseen osien huutokaupan omistajien lukuun maanantaina 17.2.2020 osoitteessa Konepajankatu 2, 11710 Riihimäki (käynti sisäpihan puolelta).

Ilmoittautuminen ja myytävien esineiden näyttö klo 9.00 – 10.00. Huutokauppa alkaa klo 10.15.

Sisäänpääsy ja ilmoittautuminen

Huutokauppaan voivat osallistua henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja hankkimaan ampuma-aseen tai aseen osan. Huutokauppa-alueelle on pääsy sallittu vain niille henkilöille, joilla on mukanaan virallinen henkilöllisyyttä osoittava asiakirja eli voimassa oleva passi tai henkilökortti ja hankkimiseen oikeutta lupa (ajokortti ei riitä). Asekeräilijän tulee esittää virallisen henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan ja hankkimiseen oikeuttavan luvan lisäksi keräilijähyväksyntä. Ase-elinkeinon-harjoittajan edustajan tulee esittää virallisen henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan lisäksi aseenkäsittelylupa ja asealan elinkeinolupa.

Poliisi tarkistaa edellä mainitut asiakirjat sisäpihan portilla ennen alueelle pääsyä. Tämän jälkeen ilmoittaudutaan huutokauppaan ilmoittautumispisteellä. Ilmoittautumisen yhteydessä esitetään henkilötiedot ja hankkimiseen oikeuttavat asiakirjat uudelleen; tiedot asiakirjoista merkitään ostajaluetteloon sekä luovutetaan ostajanumeroa osoittava kyltti. Ilmoittautumisen jälkeen on mahdollisuus tutustua huutokaupattaviin esineisiin.

Aseen hankkimiseen oikeuttavan luvan haltijalla on tarvittaessa mahdollisuus tuoda mukanaan yksi asiantuntija. Asiantuntijan ominaisuudessa paikalla olevan henkilön henkilöllisyys tarkistetaan edellä mainitulla tavalla. Asiantuntijan tulee ilmoittautua huutokauppaan sekä ilmoittaa henkilö, kenen kanssa on saapunut.

Henkilöllisyyden osoittaminen ja ilmoittautumisvelvollisuus koskevat myös median edustajia.

Huutokauppamenettely

Huutokappaehdot ja aseluettelo(t) ovat tämän ilmoituksen liitteenä. Muutokset luetteloissa ovat mahdollisia. Luetteloita ei ole jaossa huutokauppatilaisuudessa.

Huutokaupattavan esineen lähtöhinta on 50 euroa. Aseluettelossa 1 olevasta esineestä tehdään tarjous suullisesti selkeällä äänellä ja samalla nostetaan ylös ilmoittautumisen yhteydessä saatu numerokyltti. Aseluettelon 2 esineestä vähintään yhden ostajan tulee tehdä sitova 50 euron tarjous, jotta kyseinen esine otetaan huudettavaksi. Sitova tarjous tulee tehdä näytön aikana ennen huutokaupan alkamista. Ne aseluettelon 2 esineet, joista on tehty edellä mainittu sitova etukäteistarjous, huutokaupataan samalla menettelytavalla kuin aseluettelon 1 esineet.

Huutokaupassa myymättä jääneet esineet siirtyvät lunastuksetta valtion omistukseen.

Huutokauppahinnan maksaminen ja esineiden luovutus

Huudetut esineet on maksettava ja vietävä pois huutokauppapäivänä. Huutokaupassa voi maksaa vain yleisimpiä maksukortteja käyttäen (ei käteisellä). Huutokaupan sulkeuduttua ei esineitä enää luovuteta.

Ampuma-aseet myydään ja luovutetaan vain luvanhaltijalle, ei valtakirjalla asiamiehelle. Yksityis-henkilöille tai asekeräilijöille myytävät esineet luovutetaan ainoastaan voimassaolevaa hankkimiseen oikeuttavaa lupaa vastaan. Alkuperäinen lupa on oltava mukana. Poikkeuksena on aseen osan ostaminen. Tällöin henkilöllä on oltava mukana hallussapitolupa/aselupa siitä aseesta, johon ostettava aseen osa liitetään.

Aseluettelo 1

Aseluettelo 2

Lisätietoja:

suunnittelija Susanna Kouvalainen, puh. 0295 481 958

sähköposti susanna.kouvalainen@poliisi.fi

https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/huutokaupat/1/0/asehuutokauppa_riihimaella_17_2_2020_87087

TAMARMS 2020 ase- ja militariamyyntitapahtuma 16.2.2020 Tampere-talossa

Suomen Asehistoriallinen Seura osallistuu messuihin omalla pöydällään, tervetuloa!

Metsästysmuseossa 20 480 kävijää

20 000 asiakkaan raja rikkoutui ensimmäistä kertaa siitä huolimatta, että museo oli alkuvuodesta kiinni neljä ja puoli kuukautta näyttelyrakentamisen vuoksi.

Metsästysmuseo avautui vuonna 2019 yleisölle vasta 16.5., kun uusi perusnäyttelyosio OTSO valmistui. OTSOn valmistuminen päätti vuonna 2013 alkaneen perusnäyttelyuudistuksen. Rakentamisesta johtuneen kiinniolon vuoksi vuoden kävijämäärän ennakoitiin jäävän
keskimääräistä alemmaksi, mutta kävikin päinvastoin: museossa vieraili vuoden aikana kaikkiaan 20 480 kävijää.

Ennätyksellisestä kävijämäärästä päätellen OTSO-näyttelyyn kohdistui huomattava odotusarvo, ja näyttelystä saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista. Ennätyksestä on kiittäminen myös mielenkiintoisia vaihtuvia näyttelyitä. Hannu Nevalaisen valokuvanäyttely Majavanlastuja ja maamme eturivin moottorisahaveistäjien puistonäyttely kesällä, Riihimäen
kansalaisopiston kuvanveistoryhmän Siivekkäät ja hännäkkäät syksyllä sekä Tero Makkosen ja Tini Sauvon valokuva- ja kuvataidenäyttely Ilvolan väkeä loppuvuodesta edustivat Metsästysmuseolle ominaista monipuolista tarjontaa. Vakiintuneita vuotuisnäyttelyitä, vuoden luontokuvia ja puukonvalmistuksen SM-kisojen palkittuja töitä, tiedetään myös asianharrastajien parissa jo odottaa.

Museon kävijämäärä oli menneellä vuosikymmenellä tasaisesti 18 000 ja 19 000 välillä, jääden edellisenä ennätysvuonna 2016 noin neljänkymmenen kävijän päähän tasakymmentuhansista. 20 000 vuosikävijän raja rikkoutui siis sopivasti samalla, kun aloitetaan uusi kakkosella alkava vuosikymmen. Metsästysmuseo kiittää kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita menneestä ennätysvuodesta ja toivottaa menestyksekästä uutta vuotta 2020!

Sotamuseo uudessa osoitteessa

Sotamuseo luopui joulukuussa 2019 tiloistaan Helsingin Kruununhaassa. Museo sijaitsi Maurinkadulla 1940-luvun lopulta lähtien. Sotamuseon näyttelyt ovat jo useamman vuoden ajan olleet Suomenlinnassa. Vuoden 2020 alusta myös museon toimisto on Suomenlinnassa Pikku Mustasaarella Merisotakoulun tiloissa. Toimiston postiosoite on PL 5, 00191 Helsinki. Em. osoitteesta löytyy lisäksi näyttely-yksikön henkilökunta. Kokoelmahenkilöstö on pääosin sijoittuneena Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukseen (Kanervikkotie 4, 01380 Vantaa). Sotamuseon ja sen henkilökunnan sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan.