Entries by Sari Lönn

SAHS historiallisten aseiden ampumakilpailut 4.8.2024

Ilmoittautumiset 28.7.2024 mennessä www.sahs.fi kautta tai sähköpostilla kilpailut(at)sahs.fi. Jälki-ilmoittautumisia paikan päällä, jos tilaa on. Ilmoittautuneille lähetetään maksutiedot sähköpostilla. Myös käteisellä on mahdollista maksaa paikan päällä viimeistään puolta tuntia ennen erän alkua. Osallistumismaksu 20 €/laji etukäteen ilmoittautuneilta ja 23 €/laji jälki-ilmoittautuneilta.  Suomen Asehistoriallisen Seuran jäseniltä, jotka ovat ilmoittautuneet 28.7.2024 mennessä osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautuneille lähetetään eräluettelo […]

Suomen Asehistoriallinen Seura kokoontui kevätkokoukseen Riihimäelle

Seura kokoontui tilinpäätöskokoukseen Riihimäelle 14 jäsentä osallistui sääntömääräiseen kevätkokoukseen Lehmustien juhlatalossa. Kokouksessa käytiin läpi viime vuoden talous, mikä osoitti yleishyödyllisen yhdistyksemme olevan edelleen vakavarainen itsenäinen toimija ilman ulkopuolisia rahoittajia. Vuoden 2023 tulosta ja toimintakertomusta läpi käytäessä keskusteluun nousivat mahdolliset uudet tai välillä unohduksiin jääneet toimintamuodot, joilla seura voisi hyödyttää jäsenistöään. Varsinkin nuoremman jäsenistön aktivointiin ja […]

SAHS kulttuuriperinnön kurssi perjantaina 12.7. klo 13-19 Seppälän Ampumaradalla Iittalassa.

SAHS kulttuuriperinnön kurssi 12.7.  SAHS kulttuuriperinnön kurssi perjantaina 12.7. klo 13.00-19.00 Seppälän ampumaradalla Iittalassa. Kurssin aiheena on ”Konepistooli Suomessa”. Kurssi on rajattu vain Seuran jäsenille. Osallistumismaksu 30€. Ilmoittautumiset sähköpostiin tiedotus@suomenasehistoriallinenseura.fi   Sydämellisesti tervetuloa! Suomen Asehistoriallinen Seura Ry

Enää kuukausi aikaa ilmoittaa pysyvästi ampumakelvottomiksi tehdyt aseet

Kaikki pysyvästi ampumakelvottomiksi tehdyt ampuma-aseet on ampuma-aselain mukaan ilmoitettava poliisille 15.7.2024 mennessä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä, yrityksiä, säätiöitä ja kuolinpesiä. llmoitus kannattaa tehdä ajoissa, sillä ilmoittamaton ase voi johtaa sakkorangaistukseen. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa poliisi.fi/asiointi. Kerro ilmoituksen lisätiedoissa, mistä ja milloin ase on hankittu. Tallenna liitteeksi kuva aseen deaktivoinnin yhteydessä saadusta deaktivointitodistuksesta ja […]

Suomen Asehistoriallinen Seura Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 29.6.2024 Riihimäellä

SAHS KOKOUSKUTSU Suomen Asehistoriallinen Seura Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 29.6.2024 Riihimäellä, Lehmustien Juhlatalo, osoite Lehmustie 1, 11910 Riihimäki. Kevätkokous alkaa kello 12.00. Kokouksessa käsitellään seuran säännöissä mainitut asiat. Säännöt ovat nähtävänä seuran internet-sivuilla https://sahs.fi/wp-content/uploads/2020/02/SAHS_säännöt_2020.pdf Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeuttaan jäseneltä vaaditaan kokoukseen ennakkoilmoittautuminen. Kokoukseen osallistumisesta on ilmoitettava keskiviikkoon 26.6.2024 kello 16 mennessä joko puhelimitse tai […]

Suomen Asehistoriallisen Seuran lausunto aserikoksia koskevan sääntelyn muuttamisesta

Suomen Asehistoriallisen Seuran lausunto aserikoksia koskevan sääntelyn muuttamisesta On hyvä, että kasvavaan jengiväkivaltaan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhkaan suhtaudutaan vakavasti, sekä toteutettavissa olevia toimenpiteitä myös niiden ehkäisemiseksi suunnitellaan. Työryhmämietinnön lakiehdotus kohdistuu pääasiassa esineiden kriminalisoinnin tiukentamiseen, eikä itse väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja tekoihin. Lakimuutoksella yritetään puuttua laittomien aseiden käyttöön väkivallan välineenä, ilman että aseen aiotusta väkivaltarikoksesta tarvitsee olla […]

Suomen asehistoriallisen seuran keväthuutokaupan 25.5.2024 huutokauppaluettelot

Suomen Asehistoriallisen Seuran ase- ja militariahuutokauppa järjestetään lauantaina 25.5.2024 kello 13 alkaen Iisalmen nuorisotalolla, osoite Kirkkopuistonkatu 25, 74100 Iisalmi. Huutokaupan näyttö järjestetään asevarikolla lauantaina 25.5. kello 8.00-13.00, osoite Pienijärventie 25, Iisalmi. Ohessa huutokauppaluettelo kuvilla HK_20240525_IISALMI_2 Huutokauppaluettelon tulostettava versio HK_20240525_IISALMI_2_A4 Huutokauppaehdot HUUTOKAUPPAEHDOT Sydämellisesti tervetuloa! Suomen Asehistoriallinen Seura