Suomen Asehistoriallinen Seura mukana TAMARMS-tilaisuudessa

Suomen Asehistoriallinen Seura on tänään mukana Tampereella järjestettävässä TAMARMS-tilaisuudessa. Ohessa tunnelmia tilaisuudesta:

Seuran pisteessä oli aamupäivällä ruuhkaa. Tilaisuudessa haastateltiin myös tulevia seuran jäseniä.

Poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupat vuonna 2020

20.01.2020 Poliisihallitus

Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden ampuma-aseiden ja aseen osien huutokaupan omistajien lukuun osoitteessa

Konepajankatu 2, Riihimäki (käynti sisäpihan puolelta)

maanantaina 17.2.2020
maanantaina 20.4.2020
maanantaina 8.6.2020
maanantaina 24.8.2020
maanantaina 5.10.2020
maanantaina 7.12.2020

Ilmoittautuminen ja myytävien esineiden näyttö klo 9.00 – 10.00.
Huutokauppa alkaa klo 10.15.

Asehallinnon huutokauppaehdot 2020

Sisäänpääsy ja ilmoittautuminen

Huutokauppaan voivat osallistua henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja hankkimaan ampuma-aseen tai aseen osan. Huutokauppa-alueelle on pääsy sallittu vain niille henkilöille, joilla on mukanaan virallinen henkilöllisyyttä osoittava asiakirja eli voimassa oleva passi tai henkilökortti ja hankkimiseen oikeutta lupa (ajokortti ei riitä). Asekeräilijän tulee esittää virallisen henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan ja hankkimiseen oikeuttavan luvan lisäksi keräilijähyväksyntä. Ase-elinkeinonharjoittajan edustajan tulee esittää virallisen henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan lisäksi aseenkäsittelylupa ja asealan elinkeinolupa.

Poliisi tarkistaa edellä mainitut asiakirjat sisäpihan portilla ennen alueelle pääsyä. Tämän jälkeen ilmoittaudutaan huutokauppaan ilmoittautumispisteellä. Ilmoittautumisen yhteydessä esitetään henkilötiedot ja hankkimiseen oikeuttavat asiakirjat uudelleen; tiedot asiakirjoista merkitään ostajaluetteloon sekä luovutetaan ostajanumeroa osoittava kyltti. Ilmoittautumisen jälkeen on mahdollisuus tutustua huutokaupattaviin esineisiin.

Aseen hankkimiseen oikeuttavan luvan haltijalla on tarvittaessa mahdollisuus tuoda mukanaan yksi asiantuntija. Asiantuntijan ominaisuudessa paikalla olevan henkilön henkilöllisyys tarkistetaan edellä mainitulla tavalla ja hänen tulee ilmoittautua huutokauppaan. Henkilöllisyyden osoittaminen ja ilmoittautumisvelvollisuus koskevat myös median edustajia.

Huutokauppamenettely

Huutokappaehdot ovat tämän ilmoituksen liitteenä. Huutokauppaehdot sekä aseluettelot huutokaupattavista esineistä julkaistaan tiedotteena ennen huutokauppaa poliisin internet -sivuilla www.poliisi.fi. Muutokset luetteloissa ovat mahdollisia. Luetteloita ei ole jaossa huutokauppatilaisuudessa.

Huutokaupattavan esineen lähtöhinta on 50 euroa. Aseluettelossa 1 olevasta esineestä tehdään tarjous suullisesti selkeällä äänellä ja samalla nostetaan ylös ilmoittautumisen yhteydessä saatu numerokyltti. Aseluettelon 2 esineestä vähintään yhden ostajan tulee tehdä sitova 50 euron tarjous, jotta kyseinen esine otetaan huudettavaksi. Sitova tarjous tulee tehdä näytön aikana ennen huutokaupan alkamista. Ne aseluettelon 2 esineet, joista on tehty etukäteistarjous, huutokaupataan samalla menettelytavalla kuin aseluettelon 1 esineet.

Huutokaupassa myymättä jääneet esineet siirtyvät lunastuksetta valtion omistukseen.

Huutokauppahinnan maksaminen ja esineiden luovutus

Huudetut esineet on maksettava ja vietävä pois huutokauppapäivänä. Huutokaupassa voi maksaa vain yleisimpiä maksukortteja käyttäen (ei käteisellä). Huutokaupan sulkeuduttua ei esineitä enää luovuteta.

Ampuma-aseet myydään ja luovutetaan vain luvanhaltijalle, ei valtakirjalla asiamiehelle. Yksityishenkilöille tai asekeräilijöille myytävät esineet luovutetaan ainoastaan voimassaolevaa hankkimiseen oikeuttavaa lupaa vastaan. Alkuperäinen lupa on oltava mukana. Poikkeuksena on aseen osan ostaminen. Tällöin henkilöllä on oltava mukana hallussapitolupa/aselupa siitä aseesta, johon ostettava aseen osa liitetään.

Lisätietoja:

suunnittelija Susanna Kouvalainen, puh. 0295 481 958
sähköposti susanna.kouvalainen@poliisi.fi

Poliisin aselupamaksuihin ei muutoksia 2020

Aseluvat 90 € ja seuraavat 42 €. Aseen osat 28 €. Keräilijä 240 € ja muutos 125 €. Säilytystilojen tarkastus 92 €.

https://www.poliisi.fi/luvat/palveluhinnasto_ja_maksaminen/palveluhinnasto_2020

https://www.poliisi.fi/luvat/palveluhinnasto_ja_maksaminen/palveluhinnasto_2019

Asehuutokauppa Riihimäellä 17.2.2020

Asehuutokauppa Riihimäellä 17.2.2020

17.01.2020Poliisihallitus

Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden ampuma-aseiden ja aseen osien huutokaupan omistajien lukuun maanantaina 17.2.2020 osoitteessa Konepajankatu 2, 11710 Riihimäki (käynti sisäpihan puolelta).

Ilmoittautuminen ja myytävien esineiden näyttö klo 9.00 – 10.00. Huutokauppa alkaa klo 10.15.

Sisäänpääsy ja ilmoittautuminen

Huutokauppaan voivat osallistua henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja hankkimaan ampuma-aseen tai aseen osan. Huutokauppa-alueelle on pääsy sallittu vain niille henkilöille, joilla on mukanaan virallinen henkilöllisyyttä osoittava asiakirja eli voimassa oleva passi tai henkilökortti ja hankkimiseen oikeutta lupa (ajokortti ei riitä). Asekeräilijän tulee esittää virallisen henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan ja hankkimiseen oikeuttavan luvan lisäksi keräilijähyväksyntä. Ase-elinkeinon-harjoittajan edustajan tulee esittää virallisen henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan lisäksi aseenkäsittelylupa ja asealan elinkeinolupa.

Poliisi tarkistaa edellä mainitut asiakirjat sisäpihan portilla ennen alueelle pääsyä. Tämän jälkeen ilmoittaudutaan huutokauppaan ilmoittautumispisteellä. Ilmoittautumisen yhteydessä esitetään henkilötiedot ja hankkimiseen oikeuttavat asiakirjat uudelleen; tiedot asiakirjoista merkitään ostajaluetteloon sekä luovutetaan ostajanumeroa osoittava kyltti. Ilmoittautumisen jälkeen on mahdollisuus tutustua huutokaupattaviin esineisiin.

Aseen hankkimiseen oikeuttavan luvan haltijalla on tarvittaessa mahdollisuus tuoda mukanaan yksi asiantuntija. Asiantuntijan ominaisuudessa paikalla olevan henkilön henkilöllisyys tarkistetaan edellä mainitulla tavalla. Asiantuntijan tulee ilmoittautua huutokauppaan sekä ilmoittaa henkilö, kenen kanssa on saapunut.

Henkilöllisyyden osoittaminen ja ilmoittautumisvelvollisuus koskevat myös median edustajia.

Huutokauppamenettely

Huutokappaehdot ja aseluettelo(t) ovat tämän ilmoituksen liitteenä. Muutokset luetteloissa ovat mahdollisia. Luetteloita ei ole jaossa huutokauppatilaisuudessa.

Huutokaupattavan esineen lähtöhinta on 50 euroa. Aseluettelossa 1 olevasta esineestä tehdään tarjous suullisesti selkeällä äänellä ja samalla nostetaan ylös ilmoittautumisen yhteydessä saatu numerokyltti. Aseluettelon 2 esineestä vähintään yhden ostajan tulee tehdä sitova 50 euron tarjous, jotta kyseinen esine otetaan huudettavaksi. Sitova tarjous tulee tehdä näytön aikana ennen huutokaupan alkamista. Ne aseluettelon 2 esineet, joista on tehty edellä mainittu sitova etukäteistarjous, huutokaupataan samalla menettelytavalla kuin aseluettelon 1 esineet.

Huutokaupassa myymättä jääneet esineet siirtyvät lunastuksetta valtion omistukseen.

Huutokauppahinnan maksaminen ja esineiden luovutus

Huudetut esineet on maksettava ja vietävä pois huutokauppapäivänä. Huutokaupassa voi maksaa vain yleisimpiä maksukortteja käyttäen (ei käteisellä). Huutokaupan sulkeuduttua ei esineitä enää luovuteta.

Ampuma-aseet myydään ja luovutetaan vain luvanhaltijalle, ei valtakirjalla asiamiehelle. Yksityis-henkilöille tai asekeräilijöille myytävät esineet luovutetaan ainoastaan voimassaolevaa hankkimiseen oikeuttavaa lupaa vastaan. Alkuperäinen lupa on oltava mukana. Poikkeuksena on aseen osan ostaminen. Tällöin henkilöllä on oltava mukana hallussapitolupa/aselupa siitä aseesta, johon ostettava aseen osa liitetään.

Aseluettelo 1

Aseluettelo 2

Lisätietoja:

suunnittelija Susanna Kouvalainen, puh. 0295 481 958

sähköposti susanna.kouvalainen@poliisi.fi

https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/huutokaupat/1/0/asehuutokauppa_riihimaella_17_2_2020_87087

Metsästysmuseossa 20 480 kävijää

20 000 asiakkaan raja rikkoutui ensimmäistä kertaa siitä huolimatta, että museo oli alkuvuodesta kiinni neljä ja puoli kuukautta näyttelyrakentamisen vuoksi.

Metsästysmuseo avautui vuonna 2019 yleisölle vasta 16.5., kun uusi perusnäyttelyosio OTSO valmistui. OTSOn valmistuminen päätti vuonna 2013 alkaneen perusnäyttelyuudistuksen. Rakentamisesta johtuneen kiinniolon vuoksi vuoden kävijämäärän ennakoitiin jäävän
keskimääräistä alemmaksi, mutta kävikin päinvastoin: museossa vieraili vuoden aikana kaikkiaan 20 480 kävijää.

Ennätyksellisestä kävijämäärästä päätellen OTSO-näyttelyyn kohdistui huomattava odotusarvo, ja näyttelystä saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista. Ennätyksestä on kiittäminen myös mielenkiintoisia vaihtuvia näyttelyitä. Hannu Nevalaisen valokuvanäyttely Majavanlastuja ja maamme eturivin moottorisahaveistäjien puistonäyttely kesällä, Riihimäen
kansalaisopiston kuvanveistoryhmän Siivekkäät ja hännäkkäät syksyllä sekä Tero Makkosen ja Tini Sauvon valokuva- ja kuvataidenäyttely Ilvolan väkeä loppuvuodesta edustivat Metsästysmuseolle ominaista monipuolista tarjontaa. Vakiintuneita vuotuisnäyttelyitä, vuoden luontokuvia ja puukonvalmistuksen SM-kisojen palkittuja töitä, tiedetään myös asianharrastajien parissa jo odottaa.

Museon kävijämäärä oli menneellä vuosikymmenellä tasaisesti 18 000 ja 19 000 välillä, jääden edellisenä ennätysvuonna 2016 noin neljänkymmenen kävijän päähän tasakymmentuhansista. 20 000 vuosikävijän raja rikkoutui siis sopivasti samalla, kun aloitetaan uusi kakkosella alkava vuosikymmen. Metsästysmuseo kiittää kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita menneestä ennätysvuodesta ja toivottaa menestyksekästä uutta vuotta 2020!

Sotamuseo uudessa osoitteessa

Sotamuseo luopui joulukuussa 2019 tiloistaan Helsingin Kruununhaassa. Museo sijaitsi Maurinkadulla 1940-luvun lopulta lähtien. Sotamuseon näyttelyt ovat jo useamman vuoden ajan olleet Suomenlinnassa. Vuoden 2020 alusta myös museon toimisto on Suomenlinnassa Pikku Mustasaarella Merisotakoulun tiloissa. Toimiston postiosoite on PL 5, 00191 Helsinki. Em. osoitteesta löytyy lisäksi näyttely-yksikön henkilökunta. Kokoelmahenkilöstö on pääosin sijoittuneena Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukseen (Kanervikkotie 4, 01380 Vantaa). Sotamuseon ja sen henkilökunnan sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan.

 

Asetietojärjestelmän sähköisen asioinnin käyttöönotto siirtyy

Sisäministeriö 8.11.2019 12.00
TIEDOTE 93/2019

Ampuma-aselain mukaisen sähköisen asioinnin käyttöönotto siirtyy. Tämä johtuu poliisin asetietojärjestelmän valmistumisen viivästymisestä. Sisäministeriö asetti 4. marraskuuta säädöshankkeen lain muuttamiseksi sähköisen asioinnin voimaantulon osalta. Lakiesitys lähti samalla lausunnolle.

Lakiesityksessä muutetaan 15.7.2019 voimaan tulleen ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä, ampuma-aselakia ja ampumaratalakia. Esityksessä kumotaan lisäksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta vuonna 2018 annettu laki.

Voimaantulosäännösten muuttamisen ja kumoamisen taustalla on poliisin uuden asetietojärjestelmän käyttöönoton viivästyminen. Järjestelmän piti olla käytössä 1.3.2020. Uuden asetietojärjestelmän arvioitu valmistumisaika on tällä hetkellä 1.3.2024. Tässä yhteydessä sähköinen asiointi on tarkoitus ottaa käyttöön.

Nyt tehtävällä muutoksella ei muuteta ampuma-aselain tai ampumaratalain sisältöjä, vaan kyseessä on tekninen muutos, joka koskee sähköisen asioinnin voimaantuloajankohdan muuttamista. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2020.

Hankkeen toimikausi on 4.11.–4.12.2019.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen, p. 0295 488 559, katriina.laitinen@intermin.fi (lakihanke)
tietohallintopäällikkö Janne Suuriniemi, p. 0295 481 706, janne.suuriniemi@poliisi.fi (asetietojärjestelmä)

Lotat tekivät arvokasta työtä ilmavalvonnassa / Rajamäen maanpuolustusjuhlassa 30.11. paljastetaan ilmatorjunnan ja ilmavalvonnan muistolaatat

Nurmijärven kunta

Tiedote 14.11.2019

Lotat tekivät arvokasta työtä ilmavalvonnassa – Rajamäen maanpuolustusjuhlassa 30.11. paljastetaan ilmatorjunnan ja ilmavalvonnan muistolaatat

”31.12.-39….  Terveisiä yläilmoista, tulin juuri sieltä ales. Meillä on tänään taas ollut oikein vilkasliikenne aamusta alkaen. Aamulla kun olin tornissa kymmenestä yhteentoista näin kaksikymmentäseitsemän konetta. Ja koko päivän on sitä liikettä jatkunut. Eivät ole tänään sentään mitään pudottaneet tänne, mutta kirkolle ja sen ympäristöön on pudotettu seitsemänkymmentä pommia. Ja Hyvinkäällä roihuaa parantola parhaillaan, liekit näkyvät tänne. Kyllä se on julman näköistä. Kukaan ei täälläkään tahdo enään liittyä I.V. lottiin, kun upseerit väittivät, että ne pommit, jotka tänne pudotettiin, oli tarkoitettu kirkkoon.” Lainaus Heikki Simolan kokoamasta Rajamäen ilmatorjuntaa ja elämää sota-aikana –historiikista, joka julkaistaan 30.11. Rajamäen maanpuolustusjuhlassa.

Ilmavalvontalotat tekivät arvokasta ja raskasta työtä siviilien suojelemiseksi toisen maailmansodan aikana. Lotta Svärd –järjestö oli suomalainen naisten vapaaehtoisuuteen pohjautuva maanpuolustustyön tukijärjestö, joka perustettiin tukemaan suojeluskuntia. Lotat toimivat sodan aikana monissa maanpuolustusta tukevissa toimissa. Rajamäelle paikallisosasto perustettiin vuonna 1938. Rajamäellä lotta-toimintaan osallistui kaiken kaikkiaan parisataa lottaa ja pikkulottaa. Kenttälottia jatkosodassa oli kymmenkunta. Vuonna 1935 Rajamäellä oli 31 lottaa, joista ilmavalvontalottia kaksi. Rajamäen ilmavalvontalottien kirjanpidon mukaan talvisodassa oli yhdeksän pommitusta ja ilmahälytyksiä noin 200. Ilmavalvonta-asemia oli kaksi, mutta vain yksi oli vuorollaan toiminnassa. Ensin ilmavalvonta-asema oli kirkontornissa ja myöhemmin se siirtyi Pinninnummelle. Toinen torni oli varalla lähellä tykkitorneja.

Ilmavalvonnalle ja ilmatorjunnalle muistolaatat

Rajamäellä järjestetään maanpuolustusjuhla 30.11. Juhla alkaa klo 10 seppeleen laskulla Rajamäen kirkolla sankarihautausmaan muistomerkillä, jossa paljastetaan ilmavalvonnan muistolaatta ja mm. puolustusministeri Antti Kaikkonen esittää tervehdyksensä. Tämän jälkeen siirrytään Tykkitorninmäelle, jossa paljastetaan ilmatorjunnan muistolaatta ylemmän tykkitornin luona. Tilaisuus jatkuu Altian tehdasalueella vanhan hiivatehtaan tiloissa ja ulkoalueella, jossa kunta tarjoaa kaikille kenttälounaan sekä sotilaskotiautosta munkkikahvit. Tilaisuudessa esiintyy reserviläiskuoro, kuullaan mm.  valtuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivosen ja Altian tehtaanjohtaja Janne Peltoniemen puheet sekä Heikki Simola esittelee Rajamäen ilmatorjuntaa ja elämää sota-aikana -historiikin.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Maanpuolustusjuhlan järjestävät Nurmijärven kunta, Altia Oyj, maanpuolustusjärjestöt sekä seurakunta.

Lisätiedot:
Kati Aaltio, Nurmijärven kunnan palvelupäällikkö, 040 317 4674, kati.aaltio@nurmijarvi.fi

Seuran syyskokous linjasi tulevaa toimintaa ja Risto Lappalaiselle luovutettiin kultainen mitali

Syyskokous linjasi tulevaa toimintaa

Seuran puheenjohtaja Esa Salldén avasi Kuopion Sotaveteraanimuseossa Suomen Asehistoriallisen Seuran syyskokouksen 2.11.2019. Varsinaisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin isäntämme Risto Lappalainen ja sihteeriksi Pasi Kesäniemi.

Syyskokouksen rutiiniasioita ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio. Keräilijöiden ja ammunnanharrastajien edunvalvontaan painottuva, aiempien vuosien kaltainen toimintasuunnitelma hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti. Viimeisenä käsiteltiin seuran sääntömuutos, joka hyväksyttiin esityksen mukaisena.

Hallituksen henkilövaihdokset olivat minimaalisia ja vuodenvaihteen tienoolla tiedotetaan uuden hallituksen tehtäväjaosta.

Lappalaiselle Asehistorian kultainen mitali

Seuran pitkäaikainen jäsen Risto Lappalainen palkittiin monikymmenvuotisesta työstään asehistorian tallentamisen hyväksi.

Yleisölle näkyvin todistus Riston pyyteettömästä työstä on talkootyö Kuopion Sotaveteraanimuseon hyväksi. Risto on tuttu myös vuosien varrelta mm. Gunshown kilpailuosanottajana ja toimitsijana.

Kuopion Sotaveteraanimuseossa kannattaa käydä tutustumassa. Ohessa kuvia näyttelystä.

Poliisihallituksen asehallinnon asehuutokauppa 9.12.2019 Riihimäellä

Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupan maanantaina 9.12.2019 Riihimäellä osoitteessa Konepajankatu 2 (käynti sisäpihan puolelta). Huutokaupassa on myytävänä yhteensä 549 poliisin haltuun tullutta ampuma-asetta tai aseen osaa. Ilmoittautuminen ja myytävien esineiden näyttö klo 9.00 – 10.00. Huutokauppa alkaa klo 10.15.

Huutokauppaan voivat osallistua henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja hankkimaan ampuma-aseen tai aseen osan – esimerkiksi henkilöt, joilla on aselupa hankkimisoikeudella tai asealan elinkeinoluvan haltijat.

Huutokauppaan saavuttaessa henkilöllisyys todistetaan virallisella henkilöllisyyttä osoittavalla asiakirjalla eli voimassaolevalla passilla tai henkilökortilla (ei ajokortilla).

Huutokaupan ehdot ja huutokauppaluettelot julkaistaan osoitteessa:

https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/huutokaupat

Lisätietoja suunnittelija Susanna Kouvalainen

susanna.kouvalainen@poliisi.fi

Puh. 0295 481 958