Suomen Asehistoriallinen Seura osallistui TAMARMS-tapahtumaan

Tampereen Asehistoriallinen Seura järjesti asekeräilijöille ja militariaharrastajille hienon TAMARMS myynti- ja ostotapahtuman 18. helmikuuta, johon Suomen Asehistoriallinen Seura osallistui.

Kävijöitä oli edellisvuosia enemmän, venäläisten myyjien puuttuessa jokunen myyntipaikka oli jäänyt tyhjäksi, joten messuilla ei ollut missään vaiheessa ahtautta. Kävijöissä oli aiempia vuosia enemmän nuoria ja naisia.

Suomen Asehistoriallisen Seuran tiskillä esiteltiin kevään huutokauppakohteita ja vastattiin kävijöiden asekeräilyyn ja ampumaharrastukseen liittyviin kysymyksiin. Myös uusia jäseniä värvättiin seuraan.

Asiakastyytyväisyyskysely Poliisihallituksen Asehallinnosta

Asiakastyytyväisyyskysely Poliisihallituksen Asehallinnosta

Poliisihallituksen asehallinnosta on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely. Tulokset osoittavat laatuongelmia asehallituksen toimintatavoissa ja luottamuksen puutteesta asehallinnossa asioivien keskuudessa.

Katso asiakastyytyväisyyskysely: Asiakastyytyvaisyyskysely_Polisihallituksen_Asehallinnosta

Poliisin www-sivu asekeräilystä virheellinen

Poliisin www-sivu asekeräilystä on virheellinen

Sivu sisältää virheitä ja lakiin perustumattomia tulkintoja. Sivu muodostaa vääriä mielikuvia uusien asekeräilijäksi harkitsevien keskuudessa ja levittää väärää informaatiota.

Oheisessa liitteessä korostettu suurimmat ongelmakohdat sekä parannusehdotus korjaamiseksi.

Poliisin_asekerailysivut_korjattuna

 

Kaveri mukaan kampanja

GUN SHOW 2023 tapahtuma Siuntiossa oli menestys!

Suomen Asehistoriallisen Seuran järjestämä GUN SHOW tilaisuus hotelli Siuntiossa 28.10.-29.10.2023 oli menestys. Tilaisuudessa vieraili noin 800 henkilöä ja myyjiä messuilla oli runsaasti. Ulkomaalaiset myyjät tulivat Ruotsista, Puolasta ja Virosta. Kotimaasta pisimmältä saapuivat myyjät Kemijärveltä, Oulusta ja Kajaanista. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Etelä-Suomessa. Aikaisemmin tapahtuma on järjestetty Sastamalassa ja Ikaalisissa.

Huutokauppa veti puoleensa


Lauantaina järjestetty ase- ja militariahuutokauppa veti puoleensa, VKT Mosin Nagant kivääreistä huudettiin korkeimmat tarjoukset. Kohteiden vasarahinnat löytyvät www.sahs.fi-sivustolta.

Ainutkertainen näyttely

Viikonlopun ajan oli esillä yhteistyössä Sotamuseon kanssa laadittu mielenkiintoinen näyttely. Tämän vuoden näyttelyn teemana oli Ase legendan takana – Suomi-konepistooli meillä ja maailmalla sekä kiväärikranaatit/ampumalaitteet Suomessa 1918-1945. Näyttely oli koottu Sotamuseon kokoelmista, jossa esillä oli legendaarisen kaikkien tunteman Suomi- konepistoolin eri versioita Suomesta ja maailmalta. Mukana oli myös erittäin harvinaisia versioita, joita suuren yleisön oli mahdollista päästä katsomaan. Näyttelystä sai eniten irti osallistumalla etukäteen ilmoitettuina aikoina opastettuihin kierroksiin.

Näyttelyn vartijakoiramme

Kohtaamisia

Tapahtumassa järjestettiin myös asekeräilijöiden pohjoismaisten järjestöjen Nordic 2023 -kokous, jossa mukana olivat Euroopan Asekeräilijöiden yhdistysten liiton johtaja Stephen Petroni (Foundation for European Societies of Arms Collectors FESAC) sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan johtajat. Juhlaillalliseen osallistui myös Asehistorian Liiton puheenjohtaja Jukka Sassi, Siuntion kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa sekä Suomen Asemuseosäätiön Hannu Pohjolainen.

kuva Jouni Orava

Suomen Asehistoriallinen Seura tarjosi lounaan uusille jäsenilleen sekä seuran ampumakilpailumestareille. Tilaisuudessa haluttiin välittää uusille jäsenille viesti siitä, että keräily on usein yksinäistä historian tallentamista ja dokumentoimista, mutta harrastus ja edunvalvonta vaatii yhteistyötä. Tärkeimpiä tapaamisia olivat myös ne sadat jälleennäkemiset, kun vanhat aseharrastustoverit kohtasivat toisensa. Asekeräilijäjoukko on kiinteä verkosto, joka on aina valmis ottamaan mukaan uusia jäseniä välittämään tärkeää kokemusta jälkipolville.

GUN SHOW 2023 huutokaupan vasarahinnat

Suomen Asehistoriallinen Seura järjesti lauantaina 28.10.2023 asehuutokaupan hotelli Siuntiossa GUN SHOW 2023 yhteydessä. Ohessa lista vasarahinnoista HK SIUNTIO 2023_11_VASARAHINNAT

GUN SHOW 2023 huutokauppaluettelo

Gun Show 2023 huutokauppa järjestetään Hotelli Siuntiossa lauantaina 28.10.2023 kello 14.00 alkaen. Ohessa huutokauppaluettelo HK_20231028_SIUNTIO_14

Tulostettava versio HK_20231028_SIUNTIO_14_A4_tulosttettava

Sydämellisesti tervetuloa

Suomen Asehistoriallinen Seura

Kaikki pysyvästi ampumakelvottomat ja deaktivoidut aseet on rekisteröitävä

Kaikki pysyvästi ampumakelvottomat ja deaktivoidut aseet on rekisteröitävä

Kaikki pysyvästi ampumakelvottomat ja deaktivoidut aseet on rekisteröitävä. Näitä aseita on usein muistoesineinä ja perintöaseina kodeissa. Tällainen ase on ilmoitettava poliisille.

Ilmoitukseen tarvitaan aseen tiedossa olevat yksilöintitiedot:

  • asetyyppi
  • merkki
  • malli
  • kaliiperi
  • sarjanumero
  • nykyinen omistaja tai haltija

Jos aseen nykyinen haltija on jo ilmoittanut aseen poliisille, sitä ei tarvitse ilmoittaa uudelleen. Aseen vaihtaessa omistajaa, uuden omistajan on aina tehtävä uusi ilmoitus 30 päivän kuluessa omistajan vaihdoksesta. 

Sähköinen asiointi auttaa ilmoittamisessa syyskuusta alkaen

Kansalaiset voivat ilmoittaa ampumakelvottomaksi tehdyistä aseista poliisin sähköisessä asioinnissa Ilmoitus pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä tai deaktivoidusta ampuma-aseesta -palvelussa 19.9.2023 alkaen. Palvelu ohjeistaa yksilöintitietojen kirjaamisessa. Se helpottaa ja nopeuttaa ilmoituksen tekemistä. 
Ilmoituksen voi tehdä myös poliisiasemalla käymällä. Poliisiasemien yhteystiedot ovat poliisi.fi sivuilla.

Miksi näin – hoida ilmoitus ajoissa

Ampuma-aselain siirtymäsäännös edellyttää, että poliisille ilmoitetaan 

  • ennen 8.4.2016  pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä
  • tätä myöhemmin deaktivoidusta ampuma-aseesta. 

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 15.7.2024. Tämän jälkeen ilmoittamattoman aseen hallussapito on rangaistavaa.  Jos siirtymäkaudella tällainen ampumakelvoton tai deaktivoitu ase vaihtaa omistajaa, ilmoitukset luovuttamisesta ja vastaanottamisesta on tehtävä jo 30 päivän kuluessa. 

 Lisätietoja poliisin sivuilta: