Valiokunnan lausunto PuVL192018 vp HE 179/2018 vp

Valiokunnan lausuntoPuVL192018 vp HE 179/2018 vp

 

Puolustusvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta. Lue lausunto tästä.
Yhteenveto
Valiokunta pitää asedirektiiviesitystä kannatettavana. Puolustusvaliokunnan toimialan näkökulmasta esityksessä keskeistä on niin sanottu reserviläispoikkeus eli aktiivisen reserviläisen mahdollisuus saada lupa A-luokan ampuma-aseeseen reservin ampumaharjoittelun perusteella. Valiokunta korostaa, että hallituksen esityksessä ei ehdoteta A-luokan ampuma-aseiden massaluvittamista reserviläisille, vaan luvan saajien joukkoa on rajattu vaatimuksella sijoituskelpoisuudesta, harjoittelun aktiivisuudesta ja kestosta sekä Puolustusvoimien puoltavasta lausunnosta. Puolustusvoimat rajaisi siis lausunnollaan 900 000 reserviläisen joukosta ne henkilöt, joiden ampumataidon ylläpitäminen on tarpeellista kansallisen puolustuksen tarkoituksessa. Esityksessä ehdotetulla lausuntomenettelyllä täytettäisiin asedirektiivin velvoite myöntää lupia yksittäistapauksessa ja poikkeuksellisesti.
Valiokunta toteaa, että reservin ampumataitojen ylläpito on Suomessa pitkälti omaehtoisen ampumaharjoittelun varassa sekä sijoitettujen että sijoittamattomien reserviläisten osalta, ja erilainen ampumatoiminta ja -harjoittelu on laajamittaista Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä sekä eri maanpuolustusjärjestöissä. Valiokunta korostaa, että vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa ei ole kyse mistään tavanomaisesta yhteiskunnallisesta vapaaehtoistoiminnasta, vaan lakiin perustuvasta toiminnasta (556/2007). Valiokunta pitää hyvänä, että esitys mahdollistaa osaltaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen kehittämisen nousujohteisemmaksi ja reserviläisten aktiivisen ampumaharjoittelun jatkamisen. Valiokunta pitää jatkotyössä tärkeänä, että lain soveltamista koskevat asetukset ja muu normitus takaavat reserviläisammunnan jatkamisen vähintään nykyisessä laajuudessa.
Puolustusvaliokunta esittää hallintovaliokunnalle, että kokonaisarvio uuden lain toimivuudesta tehtäisiin 2 vuoden kuluessa ampuma-aselain muutoksen voimaantulosta.

Poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokauppa 18.2.2019 huutoluettelo ja ehdot

21.01.2019
Poliisihallitus

Poliisille on voitu vuoden 2004 alusta lähtien luovuttaa ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia luvattomat ampuma-aseet. Ellei ampuma-aseen omistaja itse myy poliisin haltuun luovuttamaansa asetta tai hae siihen hallussapitolupaa, voi poliisi myydä poliisin haltuun luovutetun ampuma-aseet omistajan lukuun.

Poliisihallituksen Asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupan aseiden omistajien lukuun maanantaina 18.2.2019 osoitteessa Konepajankatu 2, Riihimäki (Käynti sisäpihan puolelta). Myytävien aseiden näyttö on klo 9.00–10.00 ja huutokauppa alkaa klo 10.15.

Liitteenä on tulostettava luettelo huutokaupattavista ampuma-aseista sekä huutokauppaehdot. Muutokset aseluettelossa ovat mahdollisia. Huutokauppaluetteloita ei ole myytävänä huutokauppatilaisuudessa. Huutokaupattavan aseen lähtöhinta on 50 €.

Asehuutokauppa 18.2.2019

Huutoluettelo

Huutokaupan ehdot 2019

Sisäänpääsy

Huutokauppaan voivat osallistua henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja hankkimaan aseen. Huutajalla on oltava mukanaan henkilöllisyyden osoittava asiakirja eli voimassa oleva passi tai henkilökortti, ajokortti ei kelpaa. Huutokauppa-alueelle on pääsy sallittu vain niille henkilöille, joilla on hankkimiseen oikeuttava lupa. Elinkeinonharjoittajan edustajan tulee esittää aseenkäsittelylupa ja keräilijän keräilijähyväksyntä ja voimassa oleva hankkimislupa.

Ennen näyttelyyn pääsyä ostajan tulee ilmoittautua huutokauppaan. Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan ostajan hankkimiseen oikeuttavat asiakirjat ja henkilötiedot voimassa olevasta passista tai henkilökortista, ajokortti ei kelpaa. Tiedot merkitään ostajaluetteloon. Myös asiantuntijan ja lehdistön edustajan tulee ilmoittautua huutokauppaan ja henkilöllisyys tarkistetaan em. tavalla.

Huutokauppahinnan maksaminen ja aseiden luovutus

Aseet on maksettava ja vietävä pois huutokauppapäivänä. Huutokaupan sulkeuduttua ei ampuma-aseita enää luovuteta. Huudettuja aseita voi maksaa yleisimpiä maksukortteja käyttäen. Aseita ei voi maksaa käteisellä.

Myytävien aseiden luovuttaminen

Ampuma-aseet myydään ja luovutetaan vain luvanhaltijalle, ei valtakirjalla asiamiehelle. Yksityishenkilöille tai keräilijöille myytävät esineet luovutetaan ainoastaan huutohetkellä voimassaolevaa hankkimislupaa vastaan. Alkuperäinen lupa on oltava mukana. Poikkeuksena on aseen osan ostaminen. Tällöin henkilöllä on oltava mukana hallussapitolupa siitä aseesta, johon ostettava aseen osa liitetään.

Ase-elinkeinonharjoittajan edustajalla on oltava aseenkäsittelylupa sekä asealan elinkeinolupa mukanaan. Ase-elinkeinonharjoittajia pyydetään käymään jo esineiden näyttöaikana huutokauppavirkailijan luona hankintaoikeuden selvittämiseksi.
Asekeräilijä voi huutaa hänen keräilykokoelmaansa kartuttavan ampumaaseen vain, jos hänellä on huutohetkellä voimassa oleva hankkimislupa.

Lisätietoja

Suunnittelija Kaisa Korttila
kaisa.korttila(at)poliisi.fi
02954 81770

Poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupat vuonna 2019

18.01.2019
Poliisihallitus

Poliisille on voitu vuoden 2004 alusta lähtien luovuttaa ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia luvattomat ampuma-aseet. Ellei ampumaaseen omistaja itse myy poliisin haltuun luovuttamaansa asetta tai hae siihen hallussapitolupaa, voi poliisi myydä poliisin haltuun luovutetun ampuma-aseen omistajan lukuun.

Poliisihallituksen Asehallinto järjestää poliisin haltuun otettujen aseiden huutokaupat aseiden omistajien lukuun osoitteessa Konepajankatu 2, Riihimäki (käynti sisäpihan puolelta)

maanantaina 18.2.2019
maanantaina 1.4.2019
maanantaina 13.5.2019
maanantaina 26.8.2019
maanantaina 7.10.2019
maanantaina 9.12.2019

Myytävien aseiden näyttö on klo 9.00 – 10.00 ja huutokauppa alkaa klo 10.15. Huutokaupattavan aseen lähtöhinta on 50 €. Luettelot huutokaupattavista aseista julkaistaan poliisin internet-sivuilla ennen huutokauppoja.

Sisäänpääsy
Huutokauppaan voivat osallistua henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja hankkimaan aseen. Huutajalla on oltava mukanaan henkilöllisyyden osoittava asiakirja eli voimassa oleva passi tai henkilökortti, ajokortti ei kelpaa! Huutokauppa-alueelle on pääsy sallittu vain niille henkilöille, joilla on hankkimiseen oikeuttava lupa. Elinkeinonharjoittajan edustajan tulee esittää aseenkäsittelylupa ja keräilijän keräilijähyväksyntä ja voimassa oleva hankkimislupa. Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan ostajan hankkimiseen oikeuttavat asiakirjat ja henkilötiedot voimassa olevasta passista tai henkilökortista, ajokortti ei kelpaa. Tiedot merkitään ostajaluetteloon. Myös asiantuntijan ja lehdistön edustajan tulee ilmoittautua huutokauppaan ja henkilöllisyys tarkistetaan em. tavalla.

Huutokauppahinnan maksaminen ja aseiden luovutus
Aseet on maksettava ja vietävä pois huutokauppapäivänä. Huutokaupan sulkeuduttua ei ampuma-aseita enää luovuteta. Huudettuja aseita voi maksaa Visa-, Visa Electron-, V Pay-, MasterCard- tai Maestromaksukortteja käyttäen. Aseita ei voi maksaa käteisellä.

Myytävien aseiden luovuttaminen
Ampuma-aseet myydään ja luovutetaan vain luvanhaltijalle, ei valtakirjalla asiamiehelle. Yksityishenkilöille tai keräilijöille myytävät esineet luovutetaan ainoastaan huutohetkellä voimassaolevaa hankkimislupaa vastaan. Alkuperäinen lupa on oltava mukana. Poikkeuksena on aseen osan ostaminen. Tällöin henkilöllä on oltava mukana hallussapitolupa siitä aseesta, johon ostettava aseen osa liitetään.

Ase-elinkeinonharjoittajan edustajalla on oltava aseenkäsittelylupa sekä asealan elinkeinolupa mukanaan. Ase-elinkeinonharjoittajia pyydetään käymään jo esineiden näyttöaikana huutokauppavirkailijan luona hankintaoikeuden selvittämiseksi.

Asekeräilijä voi huutaa hänen keräilykokoelmaansa kartuttavan ampumaaseen vain, jos hänellä on huutohetkellä voimassa oleva hankkimislupa.

Lisätietoja

Suunnittelija Kaisa Korttila
kaisa.korttila@poliisi.fi
0295 481 770

SAHS lausunto hallituksen esitykseen HE1792018 vp

Suomen Asehistoriallinen Seura on jättänyt lausuntonsa hallituksen esitykseen HE1792018 vp.

Lue lausunto tästä 281118 LAUSUNTO asedirektiivi SAHS.

Aselakitoimikunnan lausunto HE 179 2018 vp 2018_12_11_SAHS aselakilausunto.

Mannerheim-museo tiedottaa

MANNERHEIM-MUSEO TIEDOTTAA

Helsingin Kaivopuistossa sijaitseva Marsalkka Mannerheimin kotimuseo
Mannerheim-museo tiedottaa museon henkilökunnassa tapahtuneista
muutoksista:

Mannerheim-säätiö (pj. Mika Ihamuotila) on jatkanut FT KRISTINA
RANKIN työsuhdetta kolmella vuodella. Vuodesta 2013 kuraattorin
nimikkeellä museota hoitanut Ranki aloitti 1.1.2019 tehtävän
MUSEONJOHTAJANA.

Hallintotehtäviä hoitaa tästedes AMANUENSSI TONI PIIPPONEN.
(toni.piipponen(at)mannerheim-museo.fi)

KOKOELMAVASTAAVAN tehtävään on palkattu FM, KONSERVAATTORI AMK LIISA
OIKARI. (liisa.oikari(at)mannerheim-museo.fi)

Mannerheim-museo on avoinna yleisölle ympäri vuoden pe-su klo 11-16,
www.mannerheim-museo.fi

Lisätietoja antaa: kristina.ranki(at)mannerheim-museo.fi

Sotamuseon vuosi 2018: kävijäennätys ja uusia kokoelmatiloja

Vuosi 2018 jää historiaan tähänastisena ennätysvuotena, mitä tulee
Sotamuseon näyttelyiden kävijämääriin: näyttelyihin tehtiin
kaikkiaan 13 1647 vierailua. Vuonna 2017 käyntejä oli 87 533 ja vuonna
2016 puolestaan 76 611. Yleinen kiinnostus museoita kohtaan on viime
vuosina kasvanut, ja Sotamuseokin on ollut vahvasti trendissä mukana.
Kuriositeettina mainittakoon, että vastaavia kävijälukuja on mitattu
viimeksi sota-aikana vuosina 1941–42 järjestetyissä ns.
Sotamuistonäyttelyissä.

Sotamuseolla oli avoinna kolme Helsingin Suomenlinnassa sijaitsevaa
näyttelykohdetta: perinteiset Sotamuseon Maneesi ja sukellusvene
Vesikko sekä kokonaan uutena näyttelytilana Tykistömaneesi. Vuosi
2018 oli Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuosi, ja Sotamuseon tärkein
panostus juhlavuoteen oli laajan Puolustusvoimat 100 vuotta sodan ja
rauhan töissä -näyttelyn toteuttaminen. Näyttely oli jaettu kahteen
osaan siten, että sodista kertova osuus oli Sotamuseon Maneesissa,
Puolustusvoimia rauhan aikana esittelevä osuus Tykistömaneesissa.
Kävijöiden kokonaispotista juhlanäyttelyn osuus oli 71 515
henkilöä. Yleisön kestosuosikkiin sukellusvene Vesikkoon puolestaan
tutustui 60 132 henkilöä.

Vuosi 2018 oli merkityksellinen myös Sotamuseon kokoelmatoiminnan
kannalta, kun pitkään valmisteltu Sotamuseon kokoelmien siirto
Vantaalle Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskukseen käynnistyi.
Kuvakokoelmat saatiin kokonaisuudessaan siirrettyä ajanmukaisiin
säilytystiloihin ja myös osa esinekokoelmista pääsi uusiin tiloihin.
Kuva-arkiston asiakaspalvelua ollaan käynnistämässä vuoden 2019
alussa, mutta muuton ollessa vielä kesken esinekokoelmiin liittyvät
palvelut pysyvät toistaiseksi suljettuina.

Lisätietoja:
museonjohtaja Harri Huusko, näyttelypäällikkö Lauri Haavisto
(etunimi.sukunimi@mil.fi)

FESAC 25 vuotta