Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Kiitoksia vuodesta 2022, 

toivottaa 

Suomen Asehistoriallinen Seura

GunShow 2022 huutokaupan vasarahinnat

GunShow 2022 huutokauppa

Huutokauppa Ellivuoressa GunShow 2022 tilaisuudessa sujui hienosti. Ohessa huutokaupan vasarahinnat 2022-10-HKELLI-vasarahinnat

Arvokkaimmat kohteet TOP3:
Kohde 23: Iževsk Simonov AVS-36, Vasarahinta 4500 €
Kohde 225: Tähystyskiikari Bush, Vasarahinta 3900 €
Kohde 107: DWM Parabellum P04 Marine, Vasarahinta 3000 €

Kiitoksia kaikille osallistujille ja järjestäjille.

GunShow 2022 messut Ellivuoressa – huutokauppaluettelo on julkistettu

GunShow 2022 huutokauppaluettelo on julkistettu, kohteet löytyvät oheisesta linkistä HK2022_10_ELLIVUORI 24102022

Sydämellisesti tervetuloa Suomen Asehistoriallisen Seuran GunShow 2022 huutokauppaan Ellivuoreen.

SAHS hallitus

 

Poliisi yhdenmukaistaa ampuma-aselupakäytäntöjä

Poliisi yhdenmukaistaa ampuma-aselupakäytäntöjä

Julkaisuajankohta 1.8.2022 9.19

Poliisihallinnossa on elokuun alusta tullut voimaan uusi Ampuma-aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen -ohje, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa poliisilaitosten käytäntöjä aselupa-asioissa.

Valtaosa aseluvan hakijoista saa asiassaan myönteisen päätöksen. Toisinaan kuitenkin on tarpeen tehdä kielteinen päätös, liittää myönnettävään lupaan ehtoja tai peruuttaa olemassa oleva aselupa.

– Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti aselupa-asioissa tehtävän harkinnan tueksi silloin, kun harkitaan mahdollisen kielteisen päätöksen tekemistä tai olemassa olevien aselupien peruuttamista, ylitarkastaja Tarja Ranta Poliisihallituksesta sanoo.

Hänen mukaansa ohjeesta voi olla hyötyä myös aseluvan hankkimista harkitsevalle, jos on esimerkiksi epäilystä siitä, onko omissa taustoissa olevat teot mahdollisesti esteenä luvan myöntämiselle.

Ohjeessa on esimerkinomaisesti listattuna sellaisia ampuma-aseita, joiden ainakin katsotaan soveltuvan hyvin ampuma-aselain mukaisiin hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin.

Ohjeen liitteissä taas listataan tyypillisiä tekoja – rikoksia, rikkomuksia, epätoivottavaa käyttäytymistä – joilla voi olla vaikutusta luvan saamiseen tai sen peruuttamiseen. Julkisesti nähtävillä olevan ohjeen toivotaan näin myös osaltaan lisäävän poliisin aselupaharkinnan läpinäkyvyyttä.

Ranta korostaa, että kyseessä on ampuma-aselain soveltamisohje eikä säädös.

– Ampuma-aselaki ja -asetus ovat ohjeen yläpuolella, joten ohjeesta on perustellusta syystä mahdollista poiketa lain ja asetuksen mukaisesti.

Poliisihallituksen ohje: Ampuma-aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen (html-muodossa)

Ohjeen liite 1 Estevaikutukset (html-muodossa)

Ohjeen liite 2 Perusteet luvan peruuttamiselle (html-muodossa)

Poliisin asianhallintajärjestelmässä allekirjoitetun ohjeen saa Poliisihallituksen kirjaamosta sähköpostitse (kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi).

Muokattu 1.8.2022 klo 11.55 lisäämällä Poliisihallituksen kirjaamon yhteystiedot.
Muokattu 2.8.2022 klo 19.00 lisäämällä suomenkielinen ohje liitteineen.

Lounais-Suomen poliisi torjuu aseluparuuhkaa maratonilla

Lounais-Suomen poliisi torjuu aseluparuuhkaa maratonilla
Julkaisuajankohta 5.8.2022 13.23
Uutinen

Lounais-Suomen poliisi järjestää aselupamaratonin elo-syyskuun vaihteessa. Käytännössä se tarkoittaa, että poliisi avaa moninkertaisen määrän aselupapalveluiden asiointiaikoja, jotta mahdollisimman moni asiakas saisi aselupa-asiansa kuntoon ennen vilkkaimman metsästyskauden alkua.

Lounais-Suomen poliisin aselupamaraton järjestetään viikolla 35 eli 29. elokuuta ja 2. syyskuuta välisenä aikana. Avattavia asiointiaikoja on noin nelinkertainen määrä normaaliin verrattuna.

Varsinais-Suomessa lisäaikoja tulee varattavaksi Turun pääpoliisiaseman lisäksi Paraisten ja Salon poliisiasemilla. Satakunnassa maratonissa ovat mukana Porin, Rauman, Kankaanpään ja Kokemäen poliisiasemat.

Asiakkaat pääsevät varaamaan asiointiaikoja poliisin verkkosivuilla tiistaina 9. elokuuta kello 10 alkaen. Yksi asiointiaika on 30 minuutin mittainen, ja jokainen ase vaatii oman ajan.

– Maratonin myötä odotamme noin 200 ylimääräistä aselupahakemusta niin sanottuun normaalitahtiin verrattuna, kertoo komisario Jutta Store Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Maraton ensimmäinen laatuaan

Lisäaikojen tarve johtuu siitä, että poliisissa pitkään jatkunut suuri matkustusasiakirjojen kysyntä on sitonut resurssia.

Henkilökortti- ja passiruuhkan takia Lounais-Suomessa on ollut normaalia vähemmän tarjolla aselupapalveluiden asiointiaikoja.

– Ensimmäistä kertaa, ja käsittääkseni ensimmäistä kertaa koko Suomessa, järjestettävällä aselupamaratonilla haluamme välttää aselupajonojen syntymistä, Store sanoo.

Tutustu ohjeisiin, varmista sujuva asiointi

Lounais-Suomen poliisilaitoksella aselupien hakijoita palvellaan ensisijaisesti ajanvarauksella. Sujuvan asioinnin varmistamiseksi poliisi toivoo, että aselupien hakijat ja asetarkastukseen tulevat asiakkaat varaisivat ensisijaisesti asiointiajan poliisin sähköisestä palvelusta.

Lisäksi ennen käyntiä kannattaa tutustua huolellisesti asiointia koskeviin ohjeisiin.