Uutiset

Valiokunnan lausunto PuVL192018 vp HE 179/2018 vp

Valiokunnan lausuntoPuVL192018 vp HE 179/2018 vp   Puolustusvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta. Lue lausunto tästä. Yhteenveto Valiokunta pitää asedirektiiviesitystä kannatettavana. Puolustusvaliokunnan toimialan näkökulmasta esityksessä keskeistä on niin sanottu reserviläispoikkeus eli aktiivisen reserviläisen mahdollisuus saada lupa A-luokan ampuma-aseeseen reservin ampumaharjoittelun perusteella. Valiokunta korostaa, että hallituksen esityksessä […]

Poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokauppa 18.2.2019 huutoluettelo ja ehdot

21.01.2019 Poliisihallitus Poliisille on voitu vuoden 2004 alusta lähtien luovuttaa ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia luvattomat ampuma-aseet. Ellei ampuma-aseen omistaja itse myy poliisin haltuun luovuttamaansa asetta tai hae siihen hallussapitolupaa, voi poliisi myydä poliisin haltuun luovutetun ampuma-aseet omistajan lukuun. Poliisihallituksen Asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupan aseiden omistajien lukuun maanantaina 18.2.2019 osoitteessa Konepajankatu 2, Riihimäki (Käynti […]

Poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupat vuonna 2019

18.01.2019 Poliisihallitus Poliisille on voitu vuoden 2004 alusta lähtien luovuttaa ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia luvattomat ampuma-aseet. Ellei ampumaaseen omistaja itse myy poliisin haltuun luovuttamaansa asetta tai hae siihen hallussapitolupaa, voi poliisi myydä poliisin haltuun luovutetun ampuma-aseen omistajan lukuun. Poliisihallituksen Asehallinto järjestää poliisin haltuun otettujen aseiden huutokaupat aseiden omistajien lukuun osoitteessa Konepajankatu 2, Riihimäki (käynti sisäpihan puolelta) […]