Uutiset

Seuran syyskokous linjasi tulevaa toimintaa ja Risto Lappalaiselle luovutettiin kultainen mitali

Syyskokous linjasi tulevaa toimintaa Seuran puheenjohtaja Esa Salldén avasi Kuopion Sotaveteraanimuseossa Suomen Asehistoriallisen Seuran syyskokouksen 2.11.2019. Varsinaisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin isäntämme Risto Lappalainen ja sihteeriksi Pasi Kesäniemi. Syyskokouksen rutiiniasioita ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio. Keräilijöiden ja ammunnanharrastajien edunvalvontaan painottuva, aiempien vuosien kaltainen toimintasuunnitelma hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti. Viimeisenä käsiteltiin seuran sääntömuutos, joka hyväksyttiin esityksen mukaisena. Hallituksen henkilövaihdokset […]

Poliisihallituksen asehallinnon asehuutokauppa 9.12.2019 Riihimäellä

Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupan maanantaina 9.12.2019 Riihimäellä osoitteessa Konepajankatu 2 (käynti sisäpihan puolelta). Huutokaupassa on myytävänä yhteensä 549 poliisin haltuun tullutta ampuma-asetta tai aseen osaa. Ilmoittautuminen ja myytävien esineiden näyttö klo 9.00 – 10.00. Huutokauppa alkaa klo 10.15. Huutokauppaan voivat osallistua henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja hankkimaan ampuma-aseen tai aseen […]

EU:ssa vireillä oleva hanke lyijyn käytön kiellosta tuohduttaa alan harrastajia

EU:ssa vi­reil­lä ole­va han­ke lyi­jyn käy­tön kiel­los­ta met­säs­tyk­ses­sä, ka­las­tuk­ses­sa ja ur­hei­lu­am­mun­nas­sa on jo eh­ti­nyt tuoh­dut­taa alan har­ras­ta­jia ja po­lii­tik­ko­ja. Ky­sees­sä oli­si käy­tän­nös­sä lyi­jyn to­taa­li­kiel­to, so­ti­las- ja vi­ra­no­mais­käyt­töä lu­kuu­not­ta­mat­ta. Lue uutinen tästä https://www.suomenmaa.fi/uutiset/eun-hautoma-lyijykielto-hammentaa-metsastajia–hankkeen-taustalla-pelko-myrkyn-kulkeutumisesta-luonnosta-ihmisiin-6.3.545320.27b5cc7b96