Huutokauppaehdot

Huutokauppaohje ostajalle (Huutokaupan säännöt)

1. Kunto

Esineet myydään siinä kunnossa, kuin ne ovat huutokauppatilaisuudessa. Suomen Asehistoriallinen Seura ei vastaa huutolistassa olevista mahdollisista virheistä kohteiden kuvauksissa. Aseiden ja patruunoiden käyttökuntoa ei taata, vaan ne myydään kokoelmaesineinä säilytettäväksi.

2. Esineiden näyttö

Esineet ovat nähtävissä huutokauppapaikalla ennen huutokaupan alkua. Koska esineisiin voi tutustua etukäteen, ei vasaranlyönnin jälkeen oteta valituksia vastaan.

3. Ostot

Esineet myydään nostohuudoin. Kukin esine myydään eniten tarjoavalle. Mikäli syntyy erimielisyyttä siitä, kuka on tehnyt korkeimman tarjouksen tai muusta tarjoukseen liittyvästä asiasta, huutokauppakomissaari voi määrätä esineen huudettavaksi välittömästi uudelleen.

4. Kirjallinen tarjous

Poissaoleva ostaja voi tehdä tarjouksensa huutokaupalla myytävästä esineestä sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: kirjallinentarjous(at)gmail.com

Kirjallisen tarjouksen on oltava perillä huutokauppaa edeltävänä iltana kello 20:00 mennessä. Mikäli samasta kohteesta on useampia samansuuruisia kirjallisia tarjouksia, ensimmäisenä saapunut tarjous voittaa. Tarjouksesta tulee selvästi ilmetä korkein hinta, jonka ostaja on valmis huutokauppaehtojen mukaisesti maksamaan sekä kohteen huutonumero, ostajan nimi, postiosoite, puhelinnumero sekä sähköposti. Sähköpostitse tehty tarjous on voimassa vasta. kun se on vastauksella vahvistettu. Määräajan jälkeen lähetettyjä tarjouksia ei huomioida.

5. Vähimmäiskorotus

– alle 100 euron huudoissa pienin korotus on 5 euroa.

– yli 100 euron huudoissa pienin korotus on 10 euroa.

– yli 200 euron huudoissa pienin korotus on 20 euroa.

– yli 1000 euron huudoissa pienin korotus on 100 euroa

Kaikki korotukset tehdään tasaeuroin (ei senttejä). Meklari voi halutessaan määrätä korotuksen suuruuden harkitsemansa tilanteen mukaan, kulloinkin erikseen.

Kaikki huudot aloitetaan lähtöhinnasta ja huudot ovat ainoastaan nostavia! Kirjallisista tarjouksista vastaava virkailija osallistuu huutoon siinä vaiheessa, kun hänet on valtuutettu toimimaan. Mikäli korkein huuto ja korkein kirjallinen tarjous ovat samansuuruisia, huutajalle tarjotaan mahdollisuutta korottaa omaa tarjoustaan.

6. Huutoprovisio

Ostajilta perittävä huutoprovisio on 15 % (sis. alv). Provisio lisätään esineen huutokaupassa tulleeseen vasarahintaan. Provisio peritään ostajalta maksun suorituksen yhteydessä.

Maksaminen huutokaupassa onnistuu käteisellä ja yleisimmillä luottokorteilla. Luottokorteilla maksaessa hintaan lisätään luottokorttipalveluntarjoajien hinnaston mukainen maksu. Hinnasto on esillä huutokaupan kassalla.

7. Lunastus

Alle 100 euron huudot on maksettava käteisellä tai kortilla. Yli 100 euron huudoista on maksettava vähintään 20 % käsiraha ja loput laskutetaan. Ostaja vastaa laskutuksesta aiheutuneista kuluista täysimääräisesti. Mikäli esinettä ei lunasteta eräpäivään mennessä, jää käsiraha sekä esineen omistusoikeus yhdistykselle.

8. Esineiden luovutus

Lupaa vaativat aseet voidaan luovuttaa, mikäli ostajalla on ase-elinkeinolupa tai hänellä on kyseiseen aseeseen hankkimislupa mukanaan. Kyseiset dokumentit on esitettävä luovutustilaisuudessa. Ennen luovutusta on ostajan maksettava aseesta koko kauppahinta huutokauppaprovisioineen. Mikäli hankkimislupaa ei ole toimitettu myyjälle 3 kk kuluessa huutokauppapäivästä, ostajan katsotaan luopuneen omistusoikeudestaan huutamaansa tavaraan. Maksettua kauppahintaa ei palauteta ostajalle. Ostaja vastaa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat huutokauppatilaisuuden jälkeen esineen säilytyksestä, kuljetuksesta, vakuutuksista, lähetyskuluista, pakkauskuluista, yms. Vastuu esineistä siirtyy vasaran lyönnillä ostajalle. Suomen Asehistoriallinen Seura ei vastaa tämän jälkeen esineistä millään tavoin. Myydyt esineet eivät kuulu vakuutuksen piiriin, joten esimerkiksi varastoinnista johtuvista virheistä ei voi valittaa. Lähetyksiä tehdään yleensä kerran kuussa, mutta olosuhteet huomioiden voi myyjä toimia toisinkin harkintansa mukaan. Mikäli ostaja ei pääse paikan päältä noutamaan ostamaansa kohdetta, toimitetaan esineet Matkahuollon välityksellä. Kirjallisella tarjouksella huudetut lupavapaat esineet lähetetään automaattisesti ostajalle noin kuukauden kuluessa siitä, kun maksusuoritus on tullut seuran tilille. Mikäli sama huutaja on ostanut myös lupaa vaativia esineitä, esineet pyritään toimittamaan yhdessä lähetyksessä. Pakkauskulut veloitetaan matkahuollon jälkivaatimuksella. Pakkauskuluja peritään 5 € per lähetettävä kohde, kuitenkin vähintään 15 € per lähetys.

Luvanvaraisten ampumatarvikkeiden lähettämiseen tarvitaan kopio aseluvasta tai muu asiakirja, joka oikeuttaa hankkimaan ko. ampumatarvikkeet. Kopio virallisesta henkilötodistuksesta (passi tai henkilökortti) ja ostokuitti/lasku hankituista esineistä sekä maksukuitti maksusuoritteesta.

Luvanvaraisten aseiden lähettämiseen tarvitaan hankkimislupa tai elinkeinoluvan kopio, kopion virallisesta henkilötodistuksesta (passi tai henkilökortti) ja ostokuitti/lasku hankituista esineistä sekä maksukuitti maksusuoritteesta.

Tiedoista tulee ilmetä vähintään vastaanottajan:

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero

mikäli jokin tiedoista puuttuu esineitä ei lähetetä.

Suomen Asehistoriallinen seura r.y

c/o MH-Laskenta

Kauppakatu 10 LH 4

74100 Iisalmi