Suomen Asehistoriallinen Seura kokoontui kevätkokoukseen Riihimäelle

Seura kokoontui tilinpäätöskokoukseen Riihimäelle

14 jäsentä osallistui sääntömääräiseen kevätkokoukseen Lehmustien juhlatalossa. Kokouksessa käytiin läpi viime vuoden talous, mikä osoitti yleishyödyllisen yhdistyksemme olevan edelleen vakavarainen itsenäinen toimija ilman ulkopuolisia rahoittajia.

Vuoden 2023 tulosta ja toimintakertomusta läpi käytäessä keskusteluun nousivat mahdolliset uudet tai välillä unohduksiin jääneet toimintamuodot, joilla seura voisi hyödyttää jäsenistöään. Varsinkin nuoremman jäsenistön aktivointiin ja tiedottamiseen on havaittu tehokkaaksi keinoksi Signal-pikaviestisovelluksen suljettu keskusteluryhmä, mihin puheenjohtaja hyväksyy mukaan vain seuran jäseniä näiden pyynnöstä.

Jäsenkommenteissa nousivat esille marraskuulle sijoittuva Gun Show Leppävirralla, lisäksi kaivattiin eteläisempää ja alkusyksyyn sijoittuvaa tapahtumaa. Messujen jatkumiselle Ellivuoressa esteenä on messutilojen jääminen nykyisellään liian pieneksi. Tekijöiden ja paikan löytyminen onkin siis haasteena toisille SAHS:n järjestämille messuille. Ideoita kaivattiin myös ensi vuodelle, vuorossa on seuran 60. toimintavuosi asekeräilyn edistäjänä.

Kokouksen jälkeen tutustuttiin Metsästysmuseon kokoelmiin.