Nyårshälsning av den nya ordföranden – Pasi Kesäniemi

Nyårshälsning av den nya ordföranden

Bakom oss är ett på många sätt exceptionellt år. Finlands Vapenhistoriska Förening bytte till ny ordförande vid årsskiftet. Detta innehåller ingen dramatik i sig utan en tjänsteman skulle kalla det personalcirkulation.

Då jag är född på 70-talet så är jag mycket ung om man jämför med medelåldern för vapensamlare. Utom vapensamling så utövar jag mångsidigt skytte och jakt. Under ett par senaste år har jag ansvarat för SAHS:s skyttetävlingar och är bekant för mången därifrån eller för övrigt från skjutbanan. Allting kan jag inte, men det behöver jag inte heller. Esa fortsätter så som resten av den kunniga styrelsen.

Verksamheten fortsätter som förut om bara omständigheterna tillåter det. Auktioner, skyttedagar & tävlingar, Gun Show osv. Mera tankar följer i Ase tidningens ordförande spalt i februari numret.

ps Vapentillståndens priser bibehålls 2021. På grund av Coronan beviljades förra året mindre antal pass och i år har priset höjts med 7 €. Låt oss hålla intygsfiskalerna upptagna så tillståndspriserna inte stiger ytterligare! SAHS verkar aktivt för att vapensamlarnas tillståndspriser kunde fås på en förnuftig nivå.

Ett trevligt och tryggt nytt år,
Pasi Kesäniemi
Finlands Vapenhistoriska Förening rf
ordförande