Arma 2019 vapenmässa i Åbo 7.4.2019

Arma 2019 vapenmässa i Åbo 7.4.2019

På Arma vapenmässan arrangerad av Arma Aboa rf från Åbo den 7.4.2019 kl 10-16, presenteras och ökas kunskapen om historiska vapen.

Arrangören Arma Aboa rf är Finlands äldsta lokala vapenhistoriskao förening.

Läs mer på arrangörens egna nätsidor:
www.armaaboa.fi