Instruktioner för försäljare vid auktion (Auktionens regler)

1. Skick
Föremålen säljs i det skick de är i under auktionen. Finlands Vapenhistoriska förening ansvarar inte för eventuella fel i beskrivningen av föremålen i auktionskatalogen. Vapen och patroners brukskick garanteras ej. De säljs för att förvaras som föremål i en samling.

2. Uppvisning av föremål
Föremålen kan ses på auktionsplatsen före auktionen. Då man kan bekanta sig med föremålen i förhand, så mottas inte reklamationer efter klubbning.

3. Köp
Föremålen säljs med höjande bud. Vart och ett av föremålen säljs till högsta givna bud. Om det uppstår meningsskiljaktigheter om vem som givit det högsta budet eller någon annan oklarhet om erbjudandet, kan auktionskommissarien beordra att föremålet auktioneras på nytt omedelbart.

4. Skriftlig offert
En frånvarande köpare kan ge en offert för ett föremål till salu i auktionen via vår webbsida eller via e-mail till adressen: kirjallinentarjous(at)gmail.com
Den skriftliga offerten bör vara framme senast klockan 21.00 föregående kväll före auktionen. Om det finns flera skriftliga offerter till samma pris, så vinner den först ankomna. I offerten bör klart framgå högsta offerten som köparen är beredd att göra enligt auktionsreglerna samt föremal, namn, address, telefonnummer och underskrift. En offert gjord via e-mail är i kraft först efter att den bekräftats med svar. En offert gjord efter den utsatta tiden beaktas ej.

5. Minimi höjning
Vid rop under 100 euro är minimi höjningen 2 euro och vid rop över 100 euro 10 euro. Vid rop över 200 euro är minimi höjningen 20 euro. Alla höjningar görs med jämna euron (ej eurocent). Mäklaren kan dock om hen så önskar bestämma storleken på förhöjningarna enligt egen bedömning.

Alla rop startas från utgångspriset och ropen är endast höjande! Personen som ansvarar för de skriftliga offerterna deltar i ropen enligt befullmäktigandet. Om det högsta budet är lika högt skriftligt som ett rop plats, får roparen en möjlighet att höja sitt eget erbjudande.

6. Provision för bud
Av köpare upptas en provision på 15 % ( inkl. moms) på budet. Provisionen läggs till det klubbade priset för föremålet. Provisionen uppbärs av köparen i samband med betalning.

Vid auktionen kan betalningen göras med kontanter eller de allmännaste kreditkorten. Vid betalning med kreditkort ökas betalningen med en summa motsvarande kreditkortstjänstegivarnas prislista. Prislistan kan ses vid auktionens kassa.

7. Inlösning
Under 100 euros bud bör betalas kontant. Över 100 euros bud bör betalas med minst 20 % handpenning och resten inom 14 dagar från auktionen. Om föremålet inte löses in, förblir handpenningen åt föreningen. Föremål som förutsätter tillstånd överlåtes av försäljaren eller på skilt överenskommet sätt.

8. Överlåtandet av föremål
Vapen som förutsätter tillstånd kan överlåtas om köparen har tillstånd som vapen näringsidkare eller om hen har inköpstillstånd för vapnet ifråga. Ifrågavarande dokument bör presenteras vid överlåtelsen. Före överlåtelse bör köparen betala hela priset inklusive provision för budet för vapnet. Om köptillstånd ej har levererats till försäljaren inom 3 månader från auktionen, anses köparen ha avstått från sin rätt till föremålet. Betald köpesumma returneras ej.

Köparen ansvarar för alla kostnader efter auktionen som orsakas av föremålets förvaring, transport, försäkring, postförsändelse, förpackningskostnader, mm. förpackningskostnader uppbärs 5 € per levererat föremål.

Ansvaret för föremålet övergår till köparen då budet klubbats. Auktionsförrättaren ansvarar inte för föremålen efter det till någon del.

Om ej köparen kan avhämta sitt föremål på plats är det möjligt att få leverans per post. För föremål som kräver tillstånd kan anskaffningstillståndet levereras per post till adressen:

Finlands Vapenhistoriska förening/Suomen Asehistoriallinen Seura Ry

C/O MH-Laskenta

Kauppakatu 10 LH 4

74100 Iisalmi