Nyårshälsning av den nya ordföranden – Pasi Kesäniemi

Nyårshälsning av den nya ordföranden

Bakom oss är ett på många sätt exceptionellt år. Finlands Vapenhistoriska Förening bytte till ny ordförande vid årsskiftet. Detta innehåller ingen dramatik i sig utan en tjänsteman skulle kalla det personalcirkulation.

Då jag är född på 70-talet så är jag mycket ung om man jämför med medelåldern för vapensamlare. Utom vapensamling så utövar jag mångsidigt skytte och jakt. Under ett par senaste år har jag ansvarat för SAHS:s skyttetävlingar och är bekant för mången därifrån eller för övrigt från skjutbanan. Allting kan jag inte, men det behöver jag inte heller. Esa fortsätter så som resten av den kunniga styrelsen.

Verksamheten fortsätter som förut om bara omständigheterna tillåter det. Auktioner, skyttedagar & tävlingar, Gun Show osv. Mera tankar följer i Ase tidningens ordförande spalt i februari numret.

ps Vapentillståndens priser bibehålls 2021. På grund av Coronan beviljades förra året mindre antal pass och i år har priset höjts med 7 €. Låt oss hålla intygsfiskalerna upptagna så tillståndspriserna inte stiger ytterligare! SAHS verkar aktivt för att vapensamlarnas tillståndspriser kunde fås på en förnuftig nivå.

Ett trevligt och tryggt nytt år,
Pasi Kesäniemi
Finlands Vapenhistoriska Förening rf
ordförande

Hedersordförande Heikki Pohjolainen vald till vapenhistoriska Hall of Fame

Hall of Fame

Vapenhistoriens Hall of Fame är ett hedersgalleri grundat av Finlands Vapenhistoriska Förening. Medlemsskap i galleriet är ett hedersbevis för personer som har gjort en speciell insats för uppbevarandet och utvecklandet av finländsk vapenhistoria Som första person invald i Hall of Fame är Finlands Vapenhistoriska Förenings hedersordförande Heikki Pohjolainen på sin 80-års dag den 17.12.2020.

#1 Heikki Pohjolainen
Född 1940
Grundande medlem och hedersordförande för Finlands Vapenhistoriska Förening
Finlands mest kända vapensamlare internationellt
En inflytelserik förvarare av det förgångna
Deltog i grundandet av Europas vapensamlares intresseorganisation FESAC (Foundation for European Societies of Arms Collectors).

Heikki Pohjolainen är en vapensamlandets pionjär, som var med och grundade Finlands Vapenhistoriska Förening och fastställa dess stadgar 13.7.1965. Han är den enda grundaren som fortfarande är i liv. Det är hans och Finlands Vapenhistoriska Förenings förtjänst att vårt lands vapenhistoria har bibehållits. “ Då andra världskrigets materiel började förintas under 1970 och 80 talen, påverkade föreningen så att materielet blev sålt till samlare istället för att förstöras. Finland är ett land som har förvarat materiel från andra världskriget nästan bäst. Månget större land har förstört sin historia fullkomligt” berättar Pohjolainen.

Heikki har verkat i alla förändringar av vapenlagar och representerat samlarsamfundet. Sin största roll hade han i förnyelsen år 1998, där han kunde befrämja förnuftiga förfaringssätt. Han kom bland annat med idén som möjliggör att man överlåter vapen till polisen utan följder.

Pohjolainen var även med och grundade FESAC som är en intresseorganisation för Europas vapensamlare. Organisationen har senaste år haft en betydande position på EU nivå för framhållandet av vapensamlares intressen.

Han har en privat muséesamling som kan besökas av bland annat myndigheternas och försvarets representanter enligt överenskommelse.

Finland Vapenhistoriska Förenings medlemmar och styrelse samt Finlands vapensamlare gratulerar Heikki!

FESAC 25 ÅR

FESAC 25 ÅR

SAHS:s hedersordförande Heikki Pohjolainen är fortgående en av Europas mest aktiva och välkända vapensamlare.

För jämnt 25 år sedan undertecknade Heikki Pohjolainen och den svenska systerorganisationen Svenska Vapenstiftelsens ordförande Lars-Yngve Ekström FESAC:s, Europas Vapensamlarorganisationers Förbunds grundavtal tillsammans med sex andra länders representanter i Hotel de l’Empereur i Maastricht.

Dessa två herrar är fortfarande idag bland de mest kända europeiska vapensamlarna.

Lars-Yngve Ekström i Ikaalinen under Nordiska samlarorganisationernas träff 31.8.2018.