Finlands Vapenhistoriska Förening rf

Finlands Vapenhistoriska Förening rf

Grundad 13.7.1965

Hemort och verksamhetsområde

Finlands Vapenhistoriska Förening rf:s hemort är Tammerfors stad och verksamhetsområdet är hela Finland.

Föreningens syfte och verksamhetsformer

Finlands Vapenhistoriska Förening rf:s syfte är att fungera som en förbindelse mellan vapensamlare och att främja historiskt kunnande och forskning kring vapen och tillbehör, samt förvarande av dessas kulturvärde. Man strävar även till att behålla samlingsobjekten i sitt original skick.

För att förverkliga sitt syfte arrangerar Föreningen möten, föredragstillfällen, utställningar, studieresor samt ger utlåtanden. Föreningen forskar kring vapen och deras tillbehör samt arrangerar uppvisningar och övningsskjutningar med gamla eller svartkruts vapen.

Föreningen ger även ut publikationer om sin genre, närmast via ASE-lehti Oy.

Föreningen representerar Finland i FESAC (Foundation for European Societies of Arms Collectors).