Medlemskap

Rekommendation

För att bli medlem behöver en sökande två rekommendationer från aktiva medlemmar som varit medlemmar i minst två år. Polisreferenser etc. är också acceptabla. Efter medlemskapet styrs den nya medlemmens insamlingsaktivitet av de rekommenderande medlemmarna i två år.

Kunskap om vapen

Sökanden måste ha god kunskap om vapenhistoria och god kunskap om vapenslagstiftning. Av denna anledning anordnar SAHS skriftliga prov för sökande. Testet kommer att hållas efter att ha fått en formell medlemsansökan. Sökande kallas individuellt för att ta provet. Pistolhistorikprovet vägs till sökandens egen samlingslinje och universalpistolhistoria. Källmaterialet består av böckerna ”Hand Gun” av Frederic Wilkinson och ”Sotilaskäsiaseet Suomessa 1918-1988” av Markku Palokangas. Testet för vapenslagstiftningen kommer att innehålla följande: Lagförslag och handlingar för kantade vapen. Lagar och handlingar för skjutvapen och ammunition.

Gun insamling

Det finns ingen specifik regel om samlingar, men SAHS-styrelseledamöter bestämmer varje fall separat. Som en allmän regel är aktiv kunskap om vapenhistoria lika viktig som insamlingens omfattning.

Säker lagring av vapen

De vapen som anges i ansökan och deras säkra lagring kontrolleras innan medlemskap beviljas. En kontroll på platsen av polismyndigheter kommer också att gälla.

Ansökningsblankett

Ansökan om medlemskap måste fyllas i skriftligen på SAHS-godkänt formulär.

The Arms Historic Society of Finland: Application form

Ansökan ska skickas till följande adress:

sihteeri(at)sahs.fi

eller:

Suomen Asehistoriallinen Seura ry
Nahkatehtaankatu 2
90130 OULU