Medlemsförmånerna

Du får tjänster, förmåner och högaktning som medlem av Finlands Vapenhistoriska Förening

Medlemskap i en respekterad förening

Som medlem av Finlands största vapenhistoriska förening får du pondus då du har ärenden med offentliga sektorn. SAHS är känd sedan år 1965.
Garantin för den goda renomén är ett prov som alla medlemssökande går igenom. I provet bedöms kunnande i vapenlagen och vapnens historia.

En påverkningskanal på lagberedningen
Via föreningen kan du påverka tjänstemannabeslut och lagberedning. En representant för vapensamlarna sitter med i Inrikesministeriets kommitté för skjutvapen och vi arbetar kontinuerligt som en intresse organisation med strävan att påverka politiska beslut.

Hjälp vid problem med vapen- och samlarhobbyet
SAHS ger juridiskt hjälp och råd vid tex överklagan av officiella beslut.

Intressanta möten och visiter
Vi erbjuder våra medlemmar två möten i hemlandet per år, där vi utöver att behandla punkter bestämda av reglerna, hör nyaste information om lagstadgan och branschen. I samband med mötet bekantar vi oss med något museum eller historiskt mål samt avnjuter som start en måltid bjuden av föreningen.

En demokratisk kanal för påverkan
Medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens verksamhet på mötena, genom val av styrelsemedlemmar och genom att lämna in initiativ.

Medlemstidningen ASE-lehti
Ase-lehti är SAHS medlemstidning. Som medlem får du tidningen förmånligare än långtids prenumeranter. Årliga medlemsavgiften är 55 euro och tidningens beställningsavgift är 62,90 euro.

Evenemang för samlare och entusiaster
Finlands Vapenhistoriska Förenings kanske mest kända verksamhet är utställningen och försäljningsevenemanget på hösten avsedd för alla entusiaster i Ellivuori Gunshow och auktionerna för samlarna på våren och i samband med Gunshowen.

Resor tillsammans med entusiaster med samma intressen
Vi arrangerar resor till mål utomlands på medlemmarnas initiativ och med föreningens stöd

Kontakt med andra entusiaster
Kontakten med andra samlare och historia entusiaster byggs i sammankomsterna. Fastän man kan lära sig mycket via böcker och muséer, så ersätter det aldrig en kollektiv kunskap om praktik.

Som vapensamlare och historia entusiast

Medlemsskap i en vapenhistorisk förening främjar alltid behandlingen av ett tillstånd för vapensamling. SAHS medlemmar förutsätts dock inte ett samlingstillstånd eller ansökan om det i framtiden, entusiasm för branschen är nog.

Länk till medlemsskap förutsättningar
Länk till dataskyddsdeklaration