SKYTTETÄVLING 4.8.2019

SAHS arrangerar årligen skyttetävlingar där man tävlar i flera serier för svartkrut och traditionella vapen. Tävlandet är en fast del av vapenhistorisk hobbyverksamhet och det är angivet i våra stadgan som en av föreningens aktiviteter.

Även andra än SAHS:s medlemmar har möjlighet att delta i tävlingarna. 2019 skyttetävlingen arrangeras 4.8.2019 i Iittala. Tävlingsinbjudan publiceras både i kalendern på dessa sidor och i tidningen Ase-lehti.

Kostymtävling och samlingar
I samband med den årliga Gun Showen arrangerar SAHS även en kostymtävling samt en tävling för utställning av vapensamling och militär utrustning, I kostymtävlingen kan dräkten presenteras även på en modelldocka. Mer detaljer om dessa tävlingar i den årliga inbjudan till Gun Showen.