Museot ja kokoelmat

Suomen Asehistoriallinen Seura tekee yhteistyötä varauksetta kaikkien tahojen kanssa niin pienissä asiantuntijakysymyksissä kuin suurissa näyttely- ja museototeutuksissa.

Kiinteää yhteistyötä tehdään mm. Suomen Asemuseosäätiön kanssa Hyvinkäällä ja Maanpuolustusmuseon kanssa Joroisissa.