Hae jäseneksi

Seuran jäsenyys

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen hyvämaineinen ja tunnetusti luotettava Seuran toiminnasta kiinnostunut ja Seuran tarkoitusperät hyväksyvä Suomen kansalainen, jonka jäseneksi ottamista tukevat riittävät suositukset ja jolla katsotaan olevan riittävä aseita, asehistoriaa ja aseita koskevan lainsäädännön tuntemus.

1. Suosittelijat
Päästäkseen Seuran jäseneksi tarvitsee uusi hakija kaksi suosittelijaa, joiden on oltava aktiivisesti Seuran toimintaan osallistuneita ja vähintään kaksi vuotta Seuraan kuuluneita jäseniä. Myös esimerkiksi poliisiviranomaisten suositukset otetaan huomioon.

Mikäli Seuran jäseniä ei löydy suosittelijoiksi, hakemuksen jättämisen jälkeen hallitus ratkaisee menettelytavan. Joka tapauksessa Seuran hallitus tai sen edustajat haastattelevat hakijan.

Suosittelijat seuraavat ja ohjaavat uuden jäsenen keräilyharrastusta kahden vuoden ajan liittymispäivästä lukien.

2. Asetuntemus
Hakijan on omattava tyydyttävä asehistorian ja hyvä aselainsäädännön tuntemus. Tätä varten Seura järjestää kirjallisen koetilaisuuden (monivalintatehtäviä). Koetilaisuuteen kutsutaan hakemuslomakkeensa palauttanut hakija erikseen.

Asehistorian tuntemuksessa pääpaino asetetaan yleisen asehistorian ohella hakijan omalle keräilyalalle. Kysymysten lähdeaineistona käytetään soveltuvin osin Frederik Wilkinsonin kirjoittamaa kirjaa: Käsiaseet (suomeksi toimittanut Matti Virtanen) sekä Markku Palokangas: Sotilaskäsiaseet Suomessa 1918-1988.

Aselainsäädännön koe sisältää seuraavat lait ja asetukset:

Järjestyslaki 27.6.2003/612
Laki ampuma-aseista ja ampumatarpeista 1/1998 uusimpine voimassa olevine muutossäädöksineen

3. Asekokoelma tai perehtyneisyys alaan
Seuraan voi hakeutua jäseneksi myös muu kuin lain tarkoittama asekeräilijä. Militariaa keräilevä ja/tai asehistoriaa muuten harrastava henkilö voidaan hyväksyä jäseneksi kuten myös vasta laillistetuksi asekeräilijäksi hakeutuva henkilö. Asekokoelman suhteen ei hakijalle aseteta mitään erityisiä vaatimuksia, vaan Seuran hallitus harkitsee jokaisen tapauksen erikseen. Pääsääntönä voidaan pitää, että aktiivinen asehistorian harrastus yleensä on yhtä tärkeä kuin asekokoelman laajuus.

4. Aseiden ja niiden säilytyksen turvallisuus
Hakemuksessa luetellut aseet ja niiden säilytyksen turvallisuus käydään tarkastamassa ennen jäseneksi ottamista. Myös poliisiviranomaisen suorittama tilojen tarkastus hyväksytään.

5. Hakemuslomake
Hakemus Seuran jäseneksi on tehtävä kirjallisesti Seuran hallituksen hyväksymällä lomakkeella.

Hakemus palautetaan joko sähköisesti osoitteella:

sihteeri(at)sahs.fi

tai kirjallisena:

Suomen Asehistoriallinen Seura ry
Nahkatehtaankatu 2
90130 OULU

Voit täyttää ja tulostaa lomakkeen Jäsenhakemus

Voit myös lähettää hakemuksen sähköisesti lomakkeella