Jäsenlomake

Hae jäseneksi

Toimitan luettelon ja/tai valokuvia kokoelmastani, kopiot hallussapitoluvistani sekä muuta näyttöä harrastuksestani.

Me allekirjoittaneet, jotka tunnemme hakijan, suosittelemme häntä Suomen Asehistoriallinen Seura ry:n jäseneksi sekä seuraamme ja ohjaamme hänen asekeräilyharrastustaan niin, että se tapahtuu yhdistyksen sääntöjen ja aselainsäädännön mukaisesti.