Ilmavoimamuseos vapenutställning fram till den 1.5.2019

Vapenutställining i ilmavoimamuseo

11.06.2018 – 01.05.2019

I muséets bakre del har öppnats Ilmailu officersföreningens Arne Somersalo vapensamlings utställning. De bästa delarna av denna i Finlands förhållande ovanligt stora vapensamling, är nu för första gången utställd offentligt. Den av Ilmailu officersföreningen producerade varierande utställningen är till påseende fram till sommaren 2019.

http://ilmavoimamuseo.fi/