13.7.2021 kello 12 Suomen aseharrastajat laukaisevat jälleen aseensa yhtä aikaa ympäri Suomea

Suomalaiset aseharrastajat ampuvat jälleen yhteislaukauksen 13.7.2021 kello 12. Yhteislaukaukseen voi osallistua kaikkialla missä ampuminen on luvallista ja turvallista. 13. heinäkuuta tulee kuluneeksi 56 vuotta kansallisen asekeräilijäjärjestön Suomen Asehistoriallinen Seura ry:n perustamisesta. Järjestö edistää kansallista asehistoriantallentamista yksityisten kokoelmien ja museoiden yhteistyöelimenä. Seura on myös aktiivinen vaikuttaja aselainsäädännössä. Laillinen ampumaharrastus on myös laajamittaista kansallisen kulttuurin vaalimista alkaen suomalaisesta eräperinteestä. Kaikissa kansakuntamme historian vaiheissa yksityinen aseenomistus on ollut ratkaiseva tekijä kansallisen identiteettimme ja itsenäisyytemme säilymiselle. Tapahtuman kokoonkutsuja Suomen Asehistoriallinen Seura ry. suosittaa käyttämään yhteislaukauksessa paukkupatruunaa. Lisätietoja myöhemmin tänä vuonna www.sahs.fi