EU:ssa vireillä oleva hanke lyijyn käytön kiellosta tuohduttaa alan harrastajia

EU:ssa vi­reil­lä ole­va han­ke lyi­jyn käy­tön kiel­los­ta met­säs­tyk­ses­sä, ka­las­tuk­ses­sa ja ur­hei­lu­am­mun­nas­sa on jo eh­ti­nyt tuoh­dut­taa alan har­ras­ta­jia ja po­lii­tik­ko­ja.

Ky­sees­sä oli­si käy­tän­nös­sä lyi­jyn to­taa­li­kiel­to, so­ti­las- ja vi­ra­no­mais­käyt­töä lu­kuu­not­ta­mat­ta.

Lue uutinen tästä

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/eun-hautoma-lyijykielto-hammentaa-metsastajia–hankkeen-taustalla-pelko-myrkyn-kulkeutumisesta-luonnosta-ihmisiin-6.3.545320.27b5cc7b96