SAHS lausunto hallituksen esitykseen HE1792018 vp

Suomen Asehistoriallinen Seura on jättänyt lausuntonsa hallituksen esitykseen HE1792018 vp.

Lue lausunto tästä 281118 LAUSUNTO asedirektiivi SAHS.

Aselakitoimikunnan lausunto HE 179 2018 vp 2018_12_11_SAHS aselakilausunto.