Sotamuseon vuosi 2018: kävijäennätys ja uusia kokoelmatiloja

Vuosi 2018 jää historiaan tähänastisena ennätysvuotena, mitä tulee
Sotamuseon näyttelyiden kävijämääriin: näyttelyihin tehtiin
kaikkiaan 13 1647 vierailua. Vuonna 2017 käyntejä oli 87 533 ja vuonna
2016 puolestaan 76 611. Yleinen kiinnostus museoita kohtaan on viime
vuosina kasvanut, ja Sotamuseokin on ollut vahvasti trendissä mukana.
Kuriositeettina mainittakoon, että vastaavia kävijälukuja on mitattu
viimeksi sota-aikana vuosina 1941–42 järjestetyissä ns.
Sotamuistonäyttelyissä.

Sotamuseolla oli avoinna kolme Helsingin Suomenlinnassa sijaitsevaa
näyttelykohdetta: perinteiset Sotamuseon Maneesi ja sukellusvene
Vesikko sekä kokonaan uutena näyttelytilana Tykistömaneesi. Vuosi
2018 oli Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuosi, ja Sotamuseon tärkein
panostus juhlavuoteen oli laajan Puolustusvoimat 100 vuotta sodan ja
rauhan töissä -näyttelyn toteuttaminen. Näyttely oli jaettu kahteen
osaan siten, että sodista kertova osuus oli Sotamuseon Maneesissa,
Puolustusvoimia rauhan aikana esittelevä osuus Tykistömaneesissa.
Kävijöiden kokonaispotista juhlanäyttelyn osuus oli 71 515
henkilöä. Yleisön kestosuosikkiin sukellusvene Vesikkoon puolestaan
tutustui 60 132 henkilöä.

Vuosi 2018 oli merkityksellinen myös Sotamuseon kokoelmatoiminnan
kannalta, kun pitkään valmisteltu Sotamuseon kokoelmien siirto
Vantaalle Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskukseen käynnistyi.
Kuvakokoelmat saatiin kokonaisuudessaan siirrettyä ajanmukaisiin
säilytystiloihin ja myös osa esinekokoelmista pääsi uusiin tiloihin.
Kuva-arkiston asiakaspalvelua ollaan käynnistämässä vuoden 2019
alussa, mutta muuton ollessa vielä kesken esinekokoelmiin liittyvät
palvelut pysyvät toistaiseksi suljettuina.

Lisätietoja:
museonjohtaja Harri Huusko, näyttelypäällikkö Lauri Haavisto
(etunimi.sukunimi@mil.fi)